Na tento stav lze pochopitelně nahlížet ze dvou úhlů pohledu. Plusem je například kladná bilance zahraničního obchodu, která například letos v únoru skončila přebytkem 22 miliard korun. Na druhou stranu je rizikem, že domácí poptávka po tuzemském zboží by v případě globální krize výpadek v žádném případě nepokryla.

Podpora exportu zůstává jednou z priorit hospodářské politiky současné vlády, zdůraznil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) na odborné konferenci Trade Forum. Ta se konala tento týden v Praze. Organizovala ji agentura Media Events Company.
Centrální podpora podniků při pronikání na zahraniční trhy, donedávna ještě poněkud roztříštěná, dostává nové kontury, zaznělo na konferenci. Síly spojí hned několik ministerstev a specializovaných agentur. Premiérově se k nim přidá i ministerstvo zemědělství.

Letos tak začne ve světě pracovat pět diplomatů se specializací na zemědělství, a to v Rusku, Srbsku, Číně, Saúdské Arábii a Izraeli. Počet zastupitelských úřadů, které budou mít v náplni i ekonomickou agendu, se letos zvýší o šestnáct. Půjde například o Nigérii, Filipíny, Indii, Jihoafrickou republiku. Malajsii či Kanadu. Zároveň se lépe teritoriálně zacílí směřování podpory exportu. V panelové diskusi vystoupilo i několik podnikatelů, stejně jako zástupci zainteresovaných finančních institucí – HSBC, České exportní banky nebo Exportní garanční a pojišťovací společnosti. Pozornost vzbudil třeba názor Zdeňky Žánové, ředitelky exportu ve společnosti KOH-I-NOOR Hardmuth, která připomněla, že stát by měl ve větší míře podporovat patentovou ochranu českých podniků ve světě. Fakticky není v silách jednoho podniku, aby ji zvládl.

Pražská konference Trade Forum byla první v řadě, další se uskuteční v Ostravě, Brně , Hradci Králové a Českých Budějovicích.

Kam míří tuzemské zboží?

Soutěž 
pro úspěšné exportéry

Praha – Patří i vaše firma mezi exportéry? Pak máte možnost přihlásit se do soutěže HSBC International Business Awards. Organizátoři chtějí touto formou podpořit dynamický růst tuzemských firem, které by rády uspěly na zahraničních trzích.
Soutěžit je možné ve dvou kategoriích.

Naděje českého exportu je kategorie určená středně velkým podnikům s obratem od 800 milionů do 1,5 miliardy korun ročně. Cílem podpory, kterou firma získá za vítězství, by měl být další růst vývozu.

Mezinárodní inovace – kategorie určená velkým společnostem s obratem nad 1,5 miliardy korun ročně. Smyslem je podpořit inovace v oblasti vývozu.

A jak se přihlásit?

Stačí vyplnit jednoduchý formulář na internetové adrese www.tradeforum.cz, zájemce pak od organizátorů dostane kompletní přihlášku 
a bližší informace. Nebo je také možné přihlášku stáhnout a zaslat na e-mailovou adresu vojackova@mediaevents.cz.

Vítězové získají intenzivní podporu konkrétního exportního záměru nejen v Česku, ale především na trhu, na kterém se rozhodli uspět. Součástí odměny je rovněž odborná podpora týkající se nástrojů mezinárodního obchodu, stejně jako právní poradenství od renomovaných partnerů projektu. Vítězové budou mít rovněž příležitost navázat další kontakty na globální konferenci banky HSBC.