ČRA podporuje projekty v realizační fázi i podnikatelské plány firem. U těch druhých je podpora až devadesátiprocentní, ale do částky půl milionu korun. Tato podpora se dosud omezovala jen na 12 prioritních zemí, nově se otevírá na všechny rozvojové země. Prioritní země, mezi které patří 12 regionů jako Afghánistán nebo Bosna a Hercegovina, mají podporu u realizační fáze.

Aktuálně se realizuje 20 projektů

Ředitel ČRA Michal Kaplan dnes uvedl, že aktuálně se uskutečňuje zhruba 20 projektů. Firmám prý tyto projekty pomáhají v orientaci na nové trhy. Zmínil například projekt společnosti Dekonta v Bosně a Hercegovině, kde firma dělá kořenové čistírny odpadních vod. ČRA podporuje i dovoz bioproduktů z Moldávie nebo stavbu solárních elektráren v Palestině.

"Vidíme přirozenou propojenost mezi rozvojovými projekty a ekonomickými. Dávno už neplatí, že rozvojová spolupráce je charita, my si myslíme, že je to investice," uvedl náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa. Podle něj podobné projekty mohou oslabit migrační toky v řadě zemích světa. "Pokud tam bude práce, bude méně důvodu na to, aby lidé opouštěli tyto země," uvedl Tlapa.

Cílem je pomoci trealizovat smysluplný podnikatelský záměr v v rozvojových zemích

Stát chce podle něj při rozvojové pomoci vedle dotací více využívat i finanční prostředky z EU nebo Evropskou banku pro obnovu a rozvoj (EBRD). Cílem je, aby české firmy přicházely se životaschopnými podnikatelskými záměry, které budou mít v rozvojových zemích pozitivní dopad na místní komunitu, státní správu a životní prostředí.

České firmy jsou na poli rozvojové pomoci úspěšné například v oblasti šetrného využití přírodních zdrojů nebo v řešení ekologických problémů, jako je zpracování odpadu. Dobré jméno Česka udržují i nevládní organizace, které pomáhají s budováním občanské společnosti a vzděláváním obyvatel.