V roce 2014 byl podpořen projekt Českého červeného kříže. V jeho rámci byla zakoupena vozidla se speciálním vybavením a nafukovací záchranné stany, které umožnily fungování mobilních týmů zdravotnických jednotek. Tyto mobilní týmy se zaměřují na monitoring oblastí postižených válečným konfliktem, na provádění zdravotnického průzkumu a poskytování zdravotní a jiné asistence.

V současné době týmy působí v Charkově a na severu luhanské oblasti, v Mariupolu a Debalcevu. Vozidla jsou užívána pro evakuaci civilistů a zraněných a zároveň pro transport humanitární pomoci. Nafukovací stany slouží ve Slavjansku při poskytování humanitární pomoci a předlékařské první pomoci vnitřně vysídleným lidem. Jen za dobu prvního měsíce provozu byla lékařská či humanitární pomoc poskytnuta v cca 200 případech.

Mír a bezpečnost

Mír a bezpečnost" jsou tématem měsíce května v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 (EYD2015), který na celoevropské úrovni usiluje o zvyšování povědomí široké veřejnosti o zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS) Evropské unie a jejích členských států, jakož i o cílech, principech a přínosech ZRS.

Co se týče humanitární pomoci, Česká republika vynaložila v roce 2014 v souvislosti s konflikty celkem 35 milionů Kč na okamžitou humanitární pomoc, což představuje přes 40 % z celkového rozpočtu na humanitární pomoc (v roce 2014 necelých 84 mil. Kč). Významným partnerem při realizaci projektů v konfliktních oblastech byly české nevládní neziskové organizace, které se z 50 % podílely na implementaci schválené humanitární pomoci.

Mír a bezpečnost hrají v humanitární a také v rozvojové politice Evropské unie významnou roli V zemích, kde probíhají boje, je z hlediska dlouhodobé zahraniční rozvojové pomoci totiž velmi obtížné tuto pomoc realizovat. I proto EU a její členské státy usilují o prosazování míru a stability nejen v blízkých regionech, ale i ve vzdálenějších oblastech.

Bližší informace o rozvojové spolupráci ve vztahu k tématu měsíce května je možné získat v Bulletinu Ministerstva zahraničních věcí ČR k ZRS.
Informace o Evropském roku pro rozvoj 2015 jsou k dispozici na webových stránkách: https://europa.eu/eyd2015/cs