„Ratingová agentura Moody's sleduje několik základních témat, ta ale v podstatě pokrývají veškeré činnosti Českých drah," vysvětluje Pavel Krtek, předseda představenstva a generální ředitel společnosti. „Bez nadsázky mohu říci, že České dráhy patří mezi nejpečlivěji sledované a analyzované české společnosti," dodává. Do dluhopisů ČD investovaly především penzijní a investiční fondy sídlící v Londýně, Frankfurtu nad Mohanem, Lucemburku, Vídni a v Praze. Už z tohoto výčtu je jasné, že České dráhy dávno překročily hranice České republiky nejen svými službami, ale i přísnými mezinárodními standardy, které musí dodržovat.

Klíčové refinancování částí dluhu 

České dráhy mají čisté vnitřní zadlužení ve výši 27 miliard korun a většinou jde právě o veřejně obchodovatelné dluhopisy. V souvislosti s nimi čeká České dráhy důležitý úkol. Ještě letos v létě musí splatit 4 miliardy korun, začátkem příštího roku pak dalších 8 miliard korun. Aby si mohla společnost vyjednat výhodné refinancování svého dluhu, musí být pro investory důvěryhodným partnerem. Mimořádně důležitý je proto nový obchodní model společnosti v osobní dopravě, který zajistí její plynulý přechod na liberalizovaný trh po roce 2019, stejně jako celkové řízení Českých drah z pohledu vize, strategie, obchodu a redukce fixních nákladů v segmentu osobní dopravy.

Expresy ČD mezi Prahou a Lincem potáhnou škodovácké třísystémové lokomotivy řady 380 s max. rychlostí 200 km/h.
České dráhy zaměstnancům přidají. Průměrná mzda ve firmě přesáhne 33 tisíc

Úspěšné refinancování dluhu bude znamenat potvrzení důvěry věřitelů v České dráhy a spolu s obhajobou ratingu od agentury Moody's se bude jednat o výsledek úspěšné práce širšího managementu skupiny ČD zejména v oblastech vize, strategie, obchodu, řízení fixních nákladů provozu a investic. Za úspěchem však stojí i práce všech zaměstnanců Českých drah. K tomu Pavel Krtek dodává: „Jsme také významným zaměstnavatelem a máme závazky vůči téměř 15 tisícům zaměstnancům, což se každoročně promítá do kolektivní smlouvy a zajištění sociálního smíru."

Pozitivní signál pro věřitele

Ratingové hodnocení agentury Moody´s je de facto zprávou o kondici Českých drah. V minulých letech se společnosti České dráhy podařilo díky výsledkům hospodaření a dalším klíčovým ukazatelům, které agentura Moody´s sleduje, dosáhnout ratingového hodnocení Baa2, které spadá do investičního pásma „se stabilním výhledem". V praxi to znamená jednoznačný signál pro věřitele a majitele společnosti, v jakém stavu v oblasti hospodaření se společnost nachází.

Pozitivní hodnocení může Českým drahám také napomoci získat výhodnější půjčky, protože pro věřitele je tím pádem spolehlivým dlužníkem. A to může národnímu dopravci pomoci třeba při nákupu nových vlaků v souvislosti s otevřením trhu osobní železniční dopravy.

I přesto, že ratingová agentura monitoruje činnosti Českých drah celoročně, důležité jsou oficiální prezentace výsledků národního dopravce, a to jak výsledků minulého roku, tak i obchodního modelu do budoucna.

Ilustrační snímek
České dráhy zapůjčí na další dva roky polským železnicím pět „brejlovců“

„Oblastí, které Moody´s sleduje, je celá řada. V souvislosti s liberalizací trhu je to například stav a výsledky vyjednávání Českých drah s regiony, zajímají se o to, se kterými máme uzavřeny smlouvy po roce 2019 a kde teprve zvažují výběrová řízení. Agenturu zajímá pochopitelně i to, jaký dopad předpokládají České dráhy na hospodaření po roce 2019 a jaké plánují investice do modernizace a obnovy vozového parku včetně způsobu jejich financování. Důležitým bodem jsou i náklady a úsporná opatření, cenová politika, restrukturalizace nebo akvizice," popisuje předseda představenstva a generální ředitel společnosti České dráhy Pavel Krtek.

Podle zprávy zveřejněné v loňském roce hodnotila agentura Moody´s pozitivně zlepšující se hospodářské výsledky Českých drah a zavedení efektivních opatření, která vedla ke zlepšení provozní výkonnosti společnosti. České dráhy pokračovaly ve zvýšení efektivity řízení a provozu firmy, současně výrazným způsobem měnily a mění komunikaci se stávajícími i potenciálními zákazníky a kontinuálně rozšiřují a zlepšují nabídku služeb. Tyto změny se pozitivně promítly nejenom ve spokojenosti zákazníků, ale i ve zvyšování tržeb.

Liberalizace trhu si žádá další investice 

Pravidelní cestující vlaky Českých drah, i ti, kteří vlakem cestují nárazově, zaregistrovali velký posun v kvalitě cestování. Na tratích jezdí stále více moderních vlaků, k lepšímu se mění i doprovodné služby ve vlaku a vlakový personál. Po roce 2019 se ale otevře železniční trh ve všech krajích konkurenčním dopravcům a České dráhy se na tuto významnou změnu již řadu let připravují.

Krajské samosprávy jsou největšími zákazníky Českých drah, peníze od nich konkrétně představují 60 procent tržeb společnosti. A každý kraj má jinou představu o tom, jak by měla železniční osobní doprava na jeho území vypadat. Co mají ale všechny kraje společné, je požadavek na moderní vlaky. I proto České dráhy investují a chystají se investovat do další modernizace svého vozového parku.

Ilustrační foto
České dráhy chystají rekonstrukci jídelních a lůžkových vozů

Vedle již běžících zakázek na nová vozidla pro Středočeský a Moravskoslezský kraj chce firma ještě letos vypsat další zakázky na desítky nových vozidel, jejichž výrobu spustí až po podpisu nových smluv v jednotlivých krajích, kdy bude zajištěno její financování. Společnost do budoucna zvažuje také nákup nových lokomotiv.

Změny na železnici se odráží rovněž v záměru na racionalizaci opravárenství nebo hledání možností úspor trakční a netrakční energie.