České dráhy se měly podle antimonopolního úřadu dohodnout s Rail Cargo Austria AG a AWT Čechofracht na společném postupu v rámci soutěže na projekt nákladní dopravy Italia Express. V jeho rámci bylo přepravováno zboží z České republiky do Rakouska, odkud bylo po rozřazení zásilek dále dopravováno ke koncovým zákazníkům, především v Itálii a Slovinsku.

V rámci kartelu, který fungoval v letech 2006 až 2010, se dopravci dohodli na cenové koordinaci a výměně citlivých údajů. To podle názoru úřadu vedlo k narušení hospodářské soutěže na trhu nákladní železniční přepravy a zasílatelství.

Antimonopolní úřad zahájil správní řízení v roce 2016 na základě žádosti o imunitu od společnosti Rail Cargo Austria AG a dále na základě důkazů shromážděných při neohlášených místních šetřeních.

„Účinná lítost“ snížila pokuty

„Při výpočtu pokuty za protisoutěžní jednání Úřad vycházel zejména z výše ceny zboží dotčeného kartelovou dohodou. Společnosti Rail Cargo Austria byla pokuta zcela odpuštěna vzhledem k tomu, že v rámci žádosti o leniency (shovívavost) Úřad o kartelu jako první informovala,“ uvedl ÚOHS v tiskové zprávě.

Českému státnímu dopravci pak hrozila pokuta až 350 milionů korun, protože však požádal o shovívavost a na vyšetřování aktivně spolupracoval, byla nakonec snížena na 48 milionů korun. Také společnosti AWT Čechofracht byla pokuta po využití procedury narovnání sankce snížena o dvacet procent na 3,67 milionu korun.

Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský již dříve uvedl, že kartelová dohoda byla uzavřena za bývalého vedení. V roce 2006 byla součástí Český drah i nákladní železniční doprava. Tu v současnosti zajišťuje dceřiná společnost ČD Cargo.

„České dráhy rovněž přijaly sérii opatření, která zajistí eliminaci obdobného jednání v budoucnu,“ řekl Českým novinám Šťáhlavský.