Stejný objem elektrické energie za stejnou cenu ČD objednaly i v roce 2014, kdy soutěž o dodávky energie na roky 2015 a 2016 vyhrál ČEZ.

ČEZ je dlouholetým dodavatelem elektřiny pro tuzemskou železnici. Kromě tříměsíčního překlenovacího období v roce 2010, kdy energii pro železnici dodal E.ON, získává zakázky na dodávky právě ČEZ.

České dráhy kupují elektrickou energii přímo od energetické firmy od roku 2008. Tehdy přestaly elektřinu odebírat od Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která v Česku železniční síť spravuje a jednotlivým dopravcům na ni přiděluje dopravní kapacitu. Důvodem změny byly spory o cenu elektřiny. SŽDC jí totiž koupila před ekonomickou krizí na tříleté období za vysoké ceny, které poté klesaly.

České dráhy a jejich dceřiná firma ČD Cargo proto odmítly elektřinu od SŽDC odebírat a vypověděly správci kolejí smlouvu. V polovině loňského roku tak musela SŽDC podle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze společnosti ČEZ za objednanou a neodebranou elektřinu jen na rok 2010 zaplatit 1,07 miliardy korun.