Podle průzkumu většina podnikatelů tuší, že své služby nebo produkty prodá lépe díky internetu, s on-line marketingem ale nemají zkušenosti. „Často zkouší různé platformy ‚naslepo', bez ucelené strategie, a nemají přehled o tom, které nástroje jim přinášejí výsledky, protože je neměří," uvedl výkonný ředitel divize LCG New Media Vojtěch Lambert.

firemní web má 92 procent respondentů, ostatní nástroje on-line marketingu mezi podniky v takové míře nepronikly. Například Facebook zná 83 procent z nich, aktivně ho ale k propagaci vlastního byznysu využívá 58 procent. Ostatní sociální sítě jako Google+, Pinterest, YouTube nebo Instagram využívá asi třetina.

Méně než polovina firem má zkušenosti s takzvanými PPC kampaněmi nebo remarketingem. Největší neznámou je tzv. real-time bidding (RTB), tuto metodu z oslovených respondentů nevyužívá nikdo.

Náklady do on-line reklamy se u malých českých firem pohybují kolem 10.000 korun. Desetina z dotazovaných uvedla, že na reklamu nedává ani korunu a spoléhá pouze na reference. „Sledujeme zvyšující se trend vydávání nákladů do on-line reklamy. Tato částka je sice zatím nízká, objevily se ale i malé firmy, které dávají do on-line reklamy 30 tisíc a více měsíčně," doplnil Lambert.

Nejvíce tržeb osloveným firmám přinášejí vlastní webové prezentace a PPC kampaně (40 procent), zápisy v katalozích (20 procent) a Facebook (10 procent).