Bez jednorázového výnosu z prodeje akcií společnosti Visa Europe by se České spořitelně čistý zisk meziročně zvýšil o 2,1 procenta. Společnost uvedla, že pokračuje výrazný růst klientských úvěrů, jejich hrubý objem se v roce 2017 zvýšil o 9,2 procenta.

„Celý loňský rok se nesl ve znamení konjunktury a ekonomického růstu, ze kterých těžily jak domácnosti, tak korporace. Díky důvěře našich klientů jsme v roce 2017 poskytli historicky rekordní objem hypotečních úvěrů - za celý loňský rok jsme financovali lidem bydlení za 62,1 miliardy korun, tedy o 8,3 procenta více než v roce 2016,“ říká předseda představenstva České spořitelny Tomáš Salomon.

Skvělých výsledků podle něj dosahovalo i korporátní bankovnictví, objem úvěrů podnikatelským subjektům vzrostl o 10,3 procenta.

Salomon zdůraznil rostoucí kvalitu úvěrového portfolia spolu s nízkým počtem nových selhání při splácení úvěrů.

„Zlepšování finanční situace korporátních i retailových klientů se odrazilo v nižších rizikových nákladech oproti předchozímu roku a ujistilo nás o správnosti naší strategie poskytovat zdravé financování domácnostem i firmám,“ dodal Salomon.

Mateřská společnost České spořitelny, rakouská Erste Group, v loňském roce svůj zisk naopak zvýšila.

„V roce 2017 se opět ukázalo, že náš podnikatelský model jakožto banky zaměřené na obsluhu soukromé a korporátní klientely v regionu střední a východní Evropy funguje, a to navíc se skvělými výsledky – včetně nejvyššího čistého zisku v naší historii ve výši 1,31 miliard eur (zhruba 33,3 miliardy korun),“ prohlásil generální ředitel Erste Group Bank Andreas Treichl.

Tuto skutečnost prý dokládá i čistý příliv klientských vkladů ve výši třináct miliard eur a silná poptávka ze strany podnikatelů a soukromých domácností. Těm na naplnění jejich záměrů poskytli nové úvěry v objemu přes devět miliard eur.

„Vzhledem k tomu, že očekáváme další pozitivní vývoj, domníváme se, že by z těchto dobrých výsledků za rok 2017 měli mít prospěch naši akcionáři, a proto jim navrhneme dividendu ve výši 1,20 eur na akcii, což je oproti předchozímu roku nárůst o 20 procent,“ dodal Treichl.