Z vyjádření dotčené zaměstnankyně podle ČS vyplývá, že tohoto jednání se mohl dopustit člen její rodiny. „Jde o politováníhodný čin, který ale nemá žádný dopad na naše klienty. Celou záležitost nyní interně pečlivě prošetřujeme (včetně otázky, jestli nedošlo k porušení našich interních pravidel a k podcenění bezpečnosti ze strany naší zaměstnankyně) a připravujeme podání trestního oznámení na neznámého pachatele. S určitostí víme, že informace, které unikly, byly neaktuální nebo neúplné," uvedla spořitelna.

Rozvodový příběh vyvrcholil podle iDnes.cz na Silvestra ráno. Na 300 vedoucích zaměstnanců České spořitelny, mateřské Erste Group, České národní banky a dalších lidí dostalo e-mail ze schránky členky širšího vedení finanční skupiny ČS, která má na starosti správu majetkových podílů a realitní investice. Zpráva psaná v angličtině oznamovala její novoroční rezignaci a líčila její údajné důvody, jimiž bylo sexuální obtěžování, konflikty zájmů a nespravedlivé odměňování.

„Úniky citlivých informací jsou vždy pro každou společnost velkým překvapením. Podle našeho nedávného průzkumu má nasazené řešení pro prevenci ztráty dat pouze necelých 13 procent dotázaných českých společností," řekl Jakub Mahdal, ředitele společnosti Safetica Technologies, jež se zaměřuje na softwarovou ochranu proti únikům dat a hrozbám způsobeným lidským faktorem.

Na dvě třetiny podniků má podle něj pravidla pro práci s citlivými daty, ale nástroje pro jejich vynucení a kontrolu chybí. Většinou se spoléhají na morálku a dobou vůli zaměstnanců. Průzkum také ukázal na to, že za úniky dat v 95 procentech stojí zaměstnanci a ve více než 70 procentech jde o úmyslné odcizení podnikových informací, dodal Mahdal.