Česká republika vykazuje na území Evropské unie jedny z nejvyšších koncentrací škodlivin v ovzduší. „Pokud Česká republika nesníží znečištění prachovými částicemi nebo neprokáže, že činí všechny účelné kroky pro toto snížení v co nejkratším čase, hrozí jí žaloba ze strany Komise a s tím spojené vysoké finanční postihy. V obdobných případech už před Soudním dvorem EU prohrálo Bulharsko a Polsko,“ varují ochránci přírody.

Škoda Auto. Ilustrační foto.
Evropská komise potvrdila odhad letošního růstu české ekonomiky o tři procenta

Komise podle Českých novin zjistila nedostatky při zapracování některých ustanovení směrnice o kvalitě ovzduší do právních předpisů ČR. Ty podle komisařů neodráží správně některá důležitá ustanovení. Chybně jsou zpracované některé normy, stanovující mezní hodnoty. Chybné jsou i některé definice, které neodpovídají těm ve směrnici.

Znečištění zabíjí

„Každý den v EU předčasně zemře 1000 lidí kvůli znečištění ovzduší. Znečištění poškozuje také rostliny, zvířata či produkci farmářů. Máte před sebou hodně práce. Potřebujeme rychlejší akci, státy - včetně ČR - mají velké zpoždění v plnění cílů pro kvalitu ovzduší. Co řekneme lidem? Každý rok kdy máme zpoždění s dosažením limitů, tak vlastně zabijeme 400 tisíc lidí,“ prohlásil na dnešním fóru Clean Air Dialogue v Praze evropský komisař pro životní prostředí Karmenu Vella.

To potvrzuje i ředitel neziskové organizace Zelený kruh Daniel Vondrouš: „Škodliviny vypouštěné v rámci zákonných limitů způsobují ohromné škody na životech, zdraví, lese či budovách. Česká vláda ale dále trvá na tom, že za škody mají namísto znečišťovatelů platit daňoví poplatníci. Znečisťovatelé tak nemají žádnou motivaci své destruktivní chování změnit. Tento neférový přístup brání zlepšení neúnosného stavu ovzduší.“

Vláda nejedná dostatečně rychle

Podle českého ministra životního prostředí Richarda Brabce je nutné zaměřit se na největší problémy a přijmout taková opatření, která přispějí k co nejrychlejší nápravě. „Je třeba revoluce ve vytápění domácností, která už začala. Potřebujeme novou energetickou koncepci. Pokles spotřeby uhlí by mohl být rychlejší, ale musíme přesvědčit veřejnost,“ prohlásil.

Krokem vpřed by podle programového ředitele Hnutí Duha Jiřího Koželouha mohl být zvýšení energetické daně na uhlí. „Vyšší daň bude motivovat k odchodu od uhlí a její výnosy v tom budou lidem pomáhat. Nyní je na řadě česká vláda, aby zvýšení prosadila. Zatím kolem tohoto nutného kroku chodí jako kolem horké kaše,“ říká ekolog.

„Představené návrhy české strany na snížení znečištění ovzduší se momentálně nijak neopírají a ani nenavazují na existující programy zlepšování kvality ovzduší, které mají být hlavním nástrojem účinného snížení znečištění,“ varuje právnička Petra Andrášik ze společnosti Frank Bold. „Navíc vyšlo najevo, že jejich aktualizace bude provedena nikoli v polovině roku 2019, ale až na jeho konci, kdy do konce platnosti programů zbývá pouhý rok. Bude-li implementace opatření takto odkládána, pak se Česká republika postoupení Soudnímu dvoru s největší pravděpodobností nevyhne.“

Dan Ťok a ředitel Správy železniční dopravní cesty Jiří Svoboda
Vláda schválila úvěr od investiční banky. Na železnice půjde přes 11 miliard