Česká společnost stárne a seniorů přibývá. Lidé, kteří nastupují do penze, mívají díky vyšší mzdě také vyšší důchody. Ty se pravidelně valorizují. Výdaje tedy postupně rostou. Loni dosáhly 9,9 procenta HDP. V roce 2011 to bylo 9,6 procenta. Na přelomu tisíciletí se podíl pohyboval kolem osmi procent. Po vzniku samostatného Česka v roce 1993 se na penze vydalo 6,7 procenta HDP.

Největší výdaje měla Itálie

I když výdaje rostou, Česko do důchodů posílá méně než jiné státy EU. Průměr podle Eurostatu v roce 2009 dosahoval něco přes 12,5 procenta HDP. Největší důchodové výdaje měly Itálie a Rakousko, kde podíl činil víc než 15 procent. Menší než v ČR byl pak v Estonsku, Bulharsku, na Slovensku, v Lotyšsku, na Kypru a v Irsku.

Zatímco výdaje rostou, poměr důchodu ke mzdě se snižuje. V roce 1993 dostávali důchodci 47 procent hrubé mzdy a 60,1 procenta mzdy čisté. Loni to bylo 41,6 procenta hrubé a 54,1 procenta čisté mzdy.

Stejně jako loni na tom byli penzisté i v roce 2009, kdy byl stejný poměr penze k hrubé mzdě. Nejhorší byl rok 2008, kdy důchod činil 40,2 procenta hrubého příjmu. Podle pravidel Mezinárodní organizace práce by penze neměla klesnout pod 40 procent hrubé mzdy v zemi.

Nejhorší byl rok 2006

V porovnání s čistým výdělkem na tom důchodkyně a důchodci byli nejlíp na počátku samostatného Česka a pak v roce 1998, kdy měli 59 procent čisté mzdy. Nejhorší byl naopak rok 2006, kdy se penze rovnala 52,7 procenta čistého příjmu.

Podle údajů ministerstva práce loni průměrný důchod dosáhl 10.770 korun. Průměrná hrubá mzda činila 25.903 koruny, čistého si lidé v průměru vydělali 19.903 koruny. V roce 1993 průměrní důchodci dostávali 1496 korun, průměrná hrubá mzda byla 3095 korun a čistá pak 2451 korun.

Přilepšení? O 45 korun navíc

Důchody se pravidelně valorizují. Bývalá Nečasova vláda přidávání zbrzdila, chtěla tak šetřit a nezvyšovat schodek rozpočtu. Letos v lednu procentní část penze, která se počítá podle výdělku a odpracovaných let, rostla o 1,6 procenta. Pevná část penze, která je pro všechny stejná, se zvedla o 40 korun na 2270 korun. V roce 2011 se procentní část zvýšila o 3,9 procenta a pevná o 60 korun. Od ledna porostou důchody o deset korun v pevné části a o 0,4 procenta v procentní části, celkem tedy průměrně o 45 korun. Přidávání je totiž vázáno také na růst reálné mzdy, a ta v Česku klesla.

Na konci letošního září vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení 1,72 milionu starobních penzí. Celkem vydávala téměř 2,85 milionu důchodů, a to starobních, invalidních a pozůstalostních. Své důchodové systémy mají i resorty obrany, vnitra a spravedlnosti.

Rok Podíl výdajů na HDP v % Poměr důchodu k hrubé mzdě v % Poměr důchodu k čisté mzdě v %
1993 6,7 47 60,1
1994 6,7 44,4 57,2
1995 7,2 43,8 56,6
1996 7,2 43,5 56
1997 8 45,3 58,3
1998 8,1 45,9 59
1999 8,3 45,2 58,2
2000 8,2 44,2 57,1
2001 8,2 43,4 56,1
2002 8,3 43,5 56,5
2003 8,4 42,2 55,2
2004 7,9 40,6 53,3
2005 7,9 41,1 54,2
2006 8,1 40,8 52,7
2007 7,9 40,6 52,9
2008 8,1 40,2 52,8
2009 9 41,6 53,7
2010 9,1 41,2 53,2
2011 9,6 42 54,8
2012 9,9 41,6 54,1
Zdroj: Základní ukazatele v oblasti práce a sociálního zabezpečení, ministerstvo práce