Dosud byl v odlivu dividend rekordní rok 2011, kdy do zahraničí odteklo 243 miliard korun.

Výše dividend souvisí s vysokou ziskovostí přímých zahraničních investic, uvedl Český statistický úřad.

Zisky ze zahraničních investic loni přesáhly 398 miliard korun, což představovalo 8,4 procenta hrubého domácího produktu.

Na druhou stranu byl odliv částečně kompenzován přílivem ze zahraničí, a to zejména úroky a příjmy ze zaměstnání. 

Záporné saldo prvotních důchodů se zahraničím dosáhlo 293,2 miliardy korun.