Na sklonku roku 2016 bylo v České republice instalováno bezmála 115 tisíc platebních terminálů určených i pro bezkontaktní platby. Jejich prostřednictvím Češi provedli téměř 493 milionů bezkontaktních transakcí o objemu 280,73 miliard korun. Denně tedy realizovali zhruba 1,35 milionu transakcí, přičemž průměrná výše jedné takové transakce činila 570 korun.

Tato čísla nás řadí na špici evropských statistik ve využívání bezkontaktních plateb. Podle provedeného průzkumu však o tom česká veřejnost příliš neví. To, že máme nejširší síť platebních terminálů umožňujících bezkontaktní platby, správně určilo jen 12 procent dotázaných.

„Digitalizace je jedním z důležitých hnacích motorů ekonomiky a český bankovní sektor ve srovnání s tím evropským drží tempo nebo se dokonce stává lídrem v oboru - od zmiňovaných bezkontaktních plateb, přes nabídku služeb prostřednictvím internetu až po využívání biometrických údajů, např. otisku prstů jako bezpečnostního prvku. A tímto směrem půjdou finanční produkty i nadále,“ vysvětluje Tomáš Hládek, poradce pro platební styk a digitalizaci České bankovní asociace.

Češi jsou konzervativní. Vyplynulo to i při preferenci formy založení bankovního účtu. Sedm z deseti dotázaných (tedy 71 procent) by zvolili založení na pobočce banky. Čtvrtina (25 procent), především mladších respondentů, by využila on-line formu přes webové stránky banky.

„Nejmladší generace, která se do internetového prostředí již narodila, ale i generace třicátníků zvyklá pracovat s moderními technologiemi, jsou častěji zastánci elektronické komunikace i při založení účtu,“ komentuje výsledky průzkumu Jana Hamanová, ředitelka výzkumu v agentuře SC&C, a doplňuje: „Na druhé straně generace seniorů upřednostňuje osobní kontakt a možnost dotázat se na vše potřebné přímo na pobočce.“

Zprostředkovaně, například přes finančního poradce, by si založila účet jen tři procenta dotázaných. 

Co se týče úplného zrušení hotovosti, vnímají jej Češi spíše pesimisticky. Pro 4 z 10 dotázaných by neexistence hotovosti znamenala omezení svobody, tato představa je nepřijatelná především pro obyvatele menších měst.

Svět bez platidel by jako zjednodušení života vnímala jen třetina dotázaných, hlavně z mladší generace a těch, kteří se nebojí a jsou zvyklí využívat platbu kartou.