Schopnost organizovat skupinu, dojednávat řešení, vcítit se do situace jiných, umět porozumět citům a motivacím, to vše jsou znaky vlastností dětských lídrů z každodenních situací v předškolních zařízeních. Jednoznačně na ně upozornila loňská výzkumná sonda Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v mateřských školách, kdy projevy chování budoucích lídrů lze vysledovat prakticky u každého dítěte.

Podle Jana Vody, propagátora výchovy budoucích lídrů na školách a jednoho z expertů České manažerské asociace (ČMA), který se na výzkumné sondě aktivně podílel, mají děti v předškolním věku značný lídrovský potenciál. Jak říká, člověk se lídrem nerodí, ale díky osvojování si vůdčích dovedností se jím stává.

Jak mezi dětmi poznat budoucí lídry

Sonda byla realizována podle modelu Pata Williamse, bývalého hráče americké Národní basketbalové ligy, který oslovil více jak šest stovek vůdčích osobností amerického veřejného života, s nimiž si dopisoval či vedl interview a nashromážděné poznatky zobecnil do pětadvaceti shodných znaků, typických pro úspěšné osobnosti.

Zatímco ve vyspělých zemích se podporou leadershipu již zabývají, vzdělávací systém v České republice je nastaven tak, že u většiny dětí se v mateřské a základní škole vůdcovské dovednosti nerozvíjejí. „Lídrovské schopnosti a dovednosti nejsou předmětem pozornosti učitelů,“ řekl Jan Voda z ČMA.

Výchova leadershipu, využitelná pro oblast podnikání, politiku, neziskovou sféru či sport, je přitom tématem, na jehož význam poukazují čeští manažeři. Rozvoji profesních schopností aktivních manažerů se proto aktivně věnuje Česká manažerská asociace.

„Dětský leadership a jeho systémová podpora je v Česku zatím opomíjené téma. Výsledkem dosavadního nezavedení potřebných pravidel je, že se u dítěte postupem času dovednosti vytrácejí a přicházíme tak v Česku o budoucí vůdce, které potřebujeme,“ vysvětlil Jan Voda, podle něhož jsou lídrovské dovednosti stále nedoceněné a možná dokonce ještě nerozpoznané.

Odborníci tvrdí, že každá koruna investovaná do předškolní výchovy je vůbec nejefektivnější investicí v celém vzdělávacím systému. Přesto dosavadní pokusy zavést v Česku do oblasti práce s talenty a lídry vhodná pravidla nedospěly zatím k systémovému řešení. Situaci chce změnit ČMA, která podporuje ve spolupráci se Senátem ČR například projekt Hledání výjimečnosti.

„Výchova k leadershipu je nám blízká. Vedle obecného přispívání k rozvoji profesních schopností aktivních manažerů a podpory výjimečných osobností se již řadu let podílíme i na projektu Technické školky orientovaném na rozvoj polytechnických dovedností dětí,“ uzavřel Pavel Kafka, prezident České manažerské asociace.