"Zavedením minimální mzdy v Německu trpí zejména dopravní společnosti, které do Německa jezdí nebo jeho územím pouze projíždějí," zdůvodnila protest komora, která nyní plánuje materiál odeslat Evropskému parlamentu. Po dnešním dni by k němu měly podle Pálkové přibýt podpisy zástupců podnikatelů ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska nebo Bulharska.

Plošná minimální mzda platí v Německu od začátku letošního roku. Německé ministerstvo práce zákon vykládá tak, že na 8,50 eura (235 Kč) za hodinu mají nárok všichni zaměstnanci po tu dobu, kdy pracují na území Německa, včetně řidičů dopravních firem z jiných zemí. Ti by u sebe měli mít odpovídající doklady, dokazující, že takové peníze skutečně berou. Pokuty se mohly pohybovat až v desetitisících eur.

Podle Evropské komise Německo aplikací svého zákona o minimální mzdě na dopravce porušuje pravidla Evropské unie. V polovině minulého měsíce proto zahájila s Berlínem řízení pro porušení evropského práva a vyzvala jej, aby se k námitkám do dvou měsíců vyjádřil.

"Současná pozice německé vlády je taková, že chce i nadále na platnosti zákona trvat, v praxi ale nebude zahraniční spediční společnosti kontrolovat," uvedla Pálková. S tím, ale komora nemůže souhlasit, protože takovýto přístup by mohl povzbudit další země k tomu, aby obdobná bariéry jednotnému evropskému trhu zaváděly rovněž, dodala.