Vývoz a dovoz v meziročním srovnání stouply

Export se zvýšil o 3,7 % na 301,1 miliardy korun a dovoz o 3,4 % na 290,3 miliardy Kč.

Schodek obchodu s chemickými výrobky se meziročně snížil o 900 milionů Kč, u potravin a živých zvířat klesl o 600 milionů a u nápojů a tabáku o 200 milionů Kč. Obchod s průmyslovým spotřebním zbožím zaznamenal zvýšení přebytku o 800 milionů Kč a u obchodu se surovinami stoupl přebytek o 400 milionů Kč.

Příčiny snížení aktivního salda

V listopadu 2016 došlo k prohloubení schodku u minerálních paliv o 700 milionů korun a ke snížení kladného salda strojů a dopravních prostředků a polotovarů a materiálů, a to shodně o 400 milionů korun.

Zahraniční obchod se státy Evropské unie skončil v listopadu přebytkem 56,1 miliardy korun, což je meziročně o 1,3 miliardy více. Schodek obchodu se zeměmi mimo unii se proti listopadu 2015 zvětšil o 700 milionů na 43,4 miliardy korun.

Čtěte také:

Schodek zahraničního agrárního obchodu stoupl na 16,4 miliardy korun
Přebytek zahraničního obchodu v září stoupl na 21 miliard korun
ČSÚ: Bilance zahraničního obchodu se meziročně přehoupla do přebytku