Zetor bude do Zambie dodávat traktory ve výkonnostním spektru od 100 do 150 koní, jedná se o stroje modelových řad Proxima a Forterra, zajištěna bude i dodávka náhradních dílů. Největší zájem je v tuto chvíli o modely Proxima, Proxima Power a Forterra HD.

„Na stroje Zetor dovážené do Zambie se bude vztahovat standardní záruka dva roky, nebo dva tisíce motohodin. V zájmu obou společností je zabezpečit našim zákazníkům dokonalý servis, a proto první dva roky Agriserve Agro zaměstná české techniky ze společnosti Zetor Tractors, kteří budou svoje znalosti postupně předávat zambijským kolegům," vysvětluje ředitelka Úseku korporátní komunikace Zetor Tractors Margaréta Víghová.

Na veletrhu Agritech EXPO Zambia 2017, který probíhá v těchto dnech v Chisambě, byly předány první traktory Zetor svým novým majitelům. Stalo se tak za přítomnosti českého ministra zemědělství Mariana Jurečky, českého velvyslance v Zambii Radka Rubeše a dalších členů delegace.

„Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Zambií mají dlouholetou tradici. Jsem rád, že budoucí spolupráci můžeme prohlubovat právě i na této misi společně se zástupci českých firem. Vzájemný obchod mezi oběma zeměmi do budoucna nabízí mnoho příležitostí a já věřím, že alespoň některé z nich naplníme," řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

| Video: Youtube

„Spolupráce s Ministerstvem zemědělství ČR a s panem ministrem Marianem Jurečkou si velmi vážíme. Díky jeho zásadnímu přispění se nám podařilo nalézt a uzavřít spolupráci se zambijským partnerem. Strategií společnosti je se v Zambii etablovat a posilovat postupně pozice značky Zetor. Jsme přesvědčeni, že Zambie se stane klíčovým trhem pro odběr traktorů Zetor a naše produkty pomohou k rozvoji zemědělství v této oblasti," dodává Margaréta Víghová.

Ve dnech konání veletrhu od 27. do 29. dubna vystavoval Zetor na stánku stroje Proxima 100 a Proxima Power, které jsou vzhledem k podmínkám lokálního zemědělství pro zambijský trh nejvhodnější. Místní zemědělci preferují všestranné a spolehlivé traktory se snadnou údržbou.

Zetor neobchoduje se Zambií poprvé. Novou spoluprací navazuje na dovoz traktorů, který byl přerušen v roce 2000. Do té doby bylo do Zambie vyvezeno téměř sedm set strojů, největší zakázky se uskutečnily v letech 1979 až 1983. Zetor Tractors se snaží posílit spolupráci s africkými trhy a v současnosti jedná o spolupráci s dalšími zeměmi.

Osmdesát procent zambijské populace se věnuje zemědělství a farmaření. Země vyprodukuje nejvíce kukuřice, cukrové třtiny a pšenice. Pěstují se tu také sójové boby, bavlna, tabák a zelenina. Na farmách dominuje chov drůbeže, prasat, skotu a ryb. Hrubý domácí produkt Zambie je necelých 27 miliard amerických dolarů.