Podle ČSÚ tvořil příjezdový cestovní ruch tvořený zahraničními turisty 157 miliard korun, tedy necelých 58 procent celkové částky. Zbývající dvě pětiny finančních prostředků generovali tuzemští návštěvníci prostřednictvím domácího cestovního ruchu. V roce 2016 cestovní ruch tvořil tři procenta českého hrubého domácího produktu (HDP).

„Předloni navštívilo Českou republiku 32,5 miliónu cizinců. Nejvíc peněz u nás utrácejí turisté, kteří zde přenocují. V průměru jde o 2 100 korun denně. Nesmíme však zapomínat, že tři z pěti osob přijely do Česka jen na jeden den, což se rovněž promítá do celkových výdajů,“ říká předseda ČSÚ Marek Rojíček.

S rostoucím počtem zahraničních i domácích návštěvníků se zvyšuje význam cestovního ruchu pro české hospodářství. Hrubá přidaná hodnota v tomto sektoru přesáhla 120 miliard korun. O její růst se zasloužily především služby ubytovacích zařízení, pohostinství, odvětví osobní dopravy, cestovní kanceláře, kulturní, sportovní a jiné rekreační služby.

Cestovní ruch v roce 2016 zaměstnával 231,5 tisíce osob, což je o jedno procento více než v roce předcházejícím. Zaměstnanci tvořili 82 procent a sebezaměstnané osoby podnikající v oboru 18 procent. „Podíl cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství činil 4,4 procenta. V turismu tedy pracoval každý třiadvacátý Čech,“ dodává Zdeněk Lejsek z oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ.