Pojišťovny pak ročně vyřídí z tohoto titulu více než 73 tisíc pojistných událostí.

POJISTIT LZE VŠE

Jinak je však cestovní pojištění souhrnný název pro celou řadu různých částkových druhů pojistné ochrany. „Základem je vždy pojištění léčebných výloh, které je také nejdůležitější, neboť náklady na léčení mohou v některých zemích dosáhnout milionových částek v korunách,“ uvádí k tomu Dušan Šídlo ze společnosti Broker Trust.

Dále je možné pojistit si například ztrátu zavazadel, stornovací poplatky cestovní kanceláře, právní ochranu, nevyužitou dovolenou či náklady na veterinární péči. Podceňované však v této souvislosti bývá pojištění odpovědnosti. Neodůvodněně, neboť i na dovolené může turista způsobit škodu někomu jinému, na zdraví nebo i na majetku.

NĚKOLIK POJISTEK

Dnes je poměrně běžné, že cestovní pojištění představuje doplňkovou službu k běžnému účtu či bankovní platební kartě. V minulosti platilo, že rozsah pojistek u platebních karet byl poměrně omezený, to se však mezičasem změnilo a ohrnovat nos není proč, také v této oblasti se dají najít kvalitní služby.

close Grafika info Zdroj: Deník zoom_in

Nevýhodou může být, že majitel karty se musí spokojit s předem sestaveným balíčkem, který nemusí člověku vždy vyhovovat. Ře-šením bývá uzavření další pojistky s připojištěním chybějících oblastí. Kdo by si však myslel, že za jednu pojistnou událost lze čerpat plnění od několika pojišťoven, když už tedy má několik pojistek, je na omylu.

Za konkrétní pojistný případ lze dostat plnění jen od jedné pojišťovny, kterou si pojištěný vybere. V úvahu by přicházelo ještě společné zvýšení pojistného limitu, ale pojišťovny požadují informaci o vícenásobném pojištění předem. „A pochopitelně, ani prostřednictvím několika cestovních pojistek nelze dostat více peněz, než kolik činila škoda,“ uvádí Dušan Šídlo z Broker Trustu.