Od roku 2005 investovala společnost do sítí přes 112 miliard korun. "Investice začínají postupně měnit podobu distribučního prostředí, kdy sílí potřeba rychlejšího přístupu k informacím," uvedla mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Cílem investic je podle ní zajistit spolehlivé dodávky elektřiny a plnit rostoucí požadavky klientů na připojení k distribuční soustavě.

Nové digitální technologie podle ředitele ČEZ Distribuce Martina Zmelíka umožní lépe provozovat měnící se distribuční prostředí. "Přibývá aktivních klientů, kteří budou požadovat rychlejší přístup k datům, musíme se připravit na rostoucí požadavky připojování obnovitelných zdrojů, nárůst elektromobility i případné investice do akumulace," uvedl Zmelík.

Nejvýznamnější investicí na severu Čech je výstavba nové rozvodny a úprava současné rozvodny v průmyslové zóně Triangle u Žatce za 165 milionů korun. Stavba zajistí dostatek příkonu pro připojení společnosti Nexen, která bude vyrábět v továrně pneumatiky. Se zahájením provozu areálu Nexenu se původně počítalo už v letošním roce, stavba má ale zpoždění a výroba se zřejmě rozjede až v roce 2019.