ČTK to dnes oznámil mluvčí společnosti Ladislav Kříž s tím, že ČEZ je první českou firmou, která zaměstnaneckou radu vytvořila.

Zřídit evropskou radu zaměstnanců musí firmy, které působí nejméně ve dvou členských státech EU a v unii zaměstnávají alespoň 1000 pracovníků. Skupina ČEZ se takovým zaměstnavatelem stala, když loni získala podíly v polských elektrárnách Skawina a Elcho. ČEZ, který vlastní rumunského distributora elektřiny Electrica Oltenia a elektrárnu v bulharské Varně, je navíc po lednovém rozšíření EU zaměstnavatelem i v dalších státech unie.

Evropská rada zaměstnanců je tvořena 14 zástupci z České republiky, čtyřmi z Bulharska, třemi z Rumunska a dvěma z Polska. Bude se scházet dvakrát ročně a může zasedat i mimořádně. Její pravomocí je projednávat například fúze a akvizice, organizační uspořádání společnosti nebo její ekonomickou a finanční situaci. Musí být informována i o stavu a vývoji zaměstnanosti, investicích a podstatných změnách technologie nebo rušení zaměstnavatelů ze skupiny ČEZ, které by mělo dopad na zájmy zaměstnanců nejméně ve dvou členských státech EU. Rada má také jednat o případném hromadném propouštění zaměstnanců v minimálně dvou státech EU.