Mezi téměř dvěma stovkami stejně „postižených“ lidí z celé ČR je také grafik, kameník a restaurátor Lumír Kovář z Vlašimi. Jeho příběh začal v létě 2006. Tehdy již pátým rokem bydlel v pronajatém starém domku. Platil řádně nájem i faktury za spotřebovanou elektřinu. Při předem domluvené výměně elektroměru mu technik ČEZ poté, co odstřihl plombu, oznámil, že do zařízení byl proveden zásah.

„O ničem se mnou už nediskutoval a ihned zavolal zásahovou jednotku,“ líčí Kovář svou zkušenost.

Pak už šlo všechno ráz na ráz. Kovář se domníval, že se jedná o nedorozumění, proto členům komanda oděných do černých uniforem vyšel ve všem vstříc. Pustil je do domu a umožnil jim i natáčení interiéru.

„Velitele jednotky nezajímalo, že jsem jen nájemníkem. Protože jsem elektřinu odebíral, řešili věc jen se mnou. Vzápětí odmontovali elektroměr, přerušili dodávku elektřiny do domku a vyzvali mne, abych s nimi jel benešovské kanceláře sepsat protokol,“ vrací se Lumír Kovář k dva roky starému, přesto stále živému a pro něj traumatizujícímu zážitku.

Rozhovor s Lumírem Kovářem

Čtyřiačtyřicetiletý Lumír Kovář je nejen grafikem, kameníkem a restaurátorem, ale také miluje hudbu, fotografování i další umění. Pouze role zloděje elektřiny k němu jaksi nepasuje. Nevlastní ani továrnu, ani jiný energeticky náročný provoz. Kamenictví a restaurátorství neprovozuje doma, ale nechává se na ně najímat. Proto se dodnes nemůže smířit s tím, co „díky“ ČEZu prožil.

Souhlasil jste s tím, že dojedete do kanceláře sepsat protokol?

Ano, protože dům bez elektřiny se v tu chvíli stal neobyvatelný a tak bylo logicky v mém zájmu záležitost dořešit.

A jak tam jednání probíhalo?

Těžko se to vysvětluje člověku, který něco podobného neprožil. Zkuste si představit situaci, kdy se najednou ocitnete v místnosti se třemi muži oblečenými v černých kombinézách s výšivkou orlice na rukávech a je vám sděleno, že jste se dopustil trestného činu krádeže. Je vám předložen k podpisu protokol a oznámeno, že jste povinen zaplatit částku devět set tisíc korun. Naprosto mne to vyvedlo z míry, ale řekl jsem, že to je absurdní a vše musím projednat s majitelkou. Na což mi bylo sděleno, že pokud podepíši ihned a na místě, bude částka snížena z devíti na tři sta tisíc korun.

Takže jste souhlasil a podepsal?

Byl jsem v tu chvíli pod vlivem takového stresu, že jsem již chtěl mít jednání co nejrychleji za sebou. Navíc jsem se domníval, že můj podpis nebude mít žádný význam, protože smlouvu s ČEZ na odběr elektřiny měla uzavřenou majitelka. Především jsem ale byl přesvědčen o tom, že celá záležitost se následně musí vysvětlit jako omyl. Takže jsem nakonec dokumenty podepsal.

Uskutečnilo se nějaké další šetření? A jak vše nakonec dopadlo?

Od počátku jsem věřil, že se vše vysvětlí a vyřeší. Schůzka s ředitelem útvaru takzvaných netechnických ztrát (NTZ) panem Vanišem v Jablonci nad Nisou, o kterou jsem okamžitě požádal, měla ale ještě mnohem absurdnější průběh, než jednání v Benešově. Žádné skutečnosti, ani moje argumenty ho nezajímaly, naopak, nazval mne lhářem. Mluvil jsem o svém případu v Českém rozhlasu, TV Nova se mnou natočila reportáž pro Občanské judo, nic nepomohlo. Neuspěl ani můj advokát, kterého jsem byl nucen oslovit, aby mne zastupoval. Po roce na mne společnost ČEZ podala žalobu a byl jsem rozhodčím soudem odsouzen k zaplacení jak neadekvátní pokuty, včetně úroků z prodlení, tak právního zastoupení i soudních výloh. V součtu celkem tři sta dvacet tisíc korun. Navíc bez možnosti odvolání a do tří dnů pod hrozbou exekuce!

Skutečnosti, které uvádíte, zní až neuvěřitelně. Máte v úmyslu podniknout nějaké další kroky, abyste dosáhl nového přešetření svého případu?

Nedovolil bych si tvrdit nic, co by nebyla pravda. Existují navíc desítky dalších obdobných případů, kdy lidé popisují stejnou zkušenost při jednání s komandem NTZ, jakou mám já, což je myslím důvod, aby se tímto problémem začaly zabývat kompetentní úřady a instituce. Myslím, že by ČEZ měl konečně přehodnotit svůj postoj a měl by přestat, prostřednictvím svých mluvčích, lhát a tvrdit, že je vše v pořádku. Minulý týden bylo podáno hromadné trestní oznámení, ke kterému jsem se samozřejmě i já připojil. Způsob, jakým společnost ČEZ jedná se svými klienty, je totiž nejen nepřípustný, protože zcela ignoruje základní lidská práva, ale jsem přesvědčen, že je dokonce nezákonný. Praktiky, které užívá zásahová jednotka NTZ jsou totiž prokazatelně založeny na psychologickém nátlaku, zastrašování a vydírání. Což se neslučuje ani s morálkou, ani se základními principy demokracie. V neposlední řadě jsou důvodem i milionové částky, o které se tímto způsobem společnost ČEZ obohatila. Všechny tyto aspekty budou nyní předmětem vyšetřování.

Neztrácíte tedy naději v úspěch případného nového procesu?

Naděje umírá poslední. Po své zkušenosti jsem téměř ztratil víru v právo a spravedlnost, takže by pro mne bylo velkou satisfakcí, pokud bych mohl opět začít věřit, že není normální, aby slušný člověk, který se ničím neprovinil, mohl být bezdůvodně odsouzen a postihován. Podrobnosti o kauze ČEZ a aktuální informace týkající se chystaného trestního oznámení lze nalézt na www.pppos.wz.cz, což jsou stránky občanského sdružení Právní poradenství a pomoc., jehož předsedou představenstva je Jan Rytíř. Právě on zpracovává trestní oznámení a bude zastupovat poškozené.