Na začátku působení vaší společnosti v Česku byl vlastně jen prostý dovoz sádrokartonu. Rychle se to však změnilo. Co vedlo KNAUF k zahájení výroby přímo u nás?

KNAUF samozřejmě vnímal velký potenciál otvírajících se trhů ve východní Evropě. Česká republika, jako lokalita pro výstavbu první výrobní kapacity 
v bývalém východním bloku, byla v podstatě nejjednodušší a jasnou volbou. Byl zde historicky dostatek technicky kvalifikovaného personálu, řada surovinových zdrojů – sádrovec 
z odsíření uhelných elektráren, geografická blízkost k Německu a v neposlední řadě i dobrá jazyková vybavenost v severních Čechách, tedy znalost němčiny. Určitě i zásadním a rozhodujícím faktorem byla dobrá politická a právní stabilita, vnímáno v kontextu devadesátých let a celé východní Evropy.

Jaké závody a kde dnes KNAUF v ČR má?

KNAUF provozuje tři závody pro výrobu stavebních hmot na území České republiky. První a tedy i nejstarší je závod Praha, kde se vyrábí sádrové a cementové stěrky, omítky a potěry 
a výrobky stavební chemie. Závod byl v roce 1993 privatizován z bývalého Pražského stavebního servisu 
a postupem času výrazně zmodernizován a přestavěn. Druhý závod v Počeradech, který vyrábí sádrokartonové desky a ocelové konstrukční profily, byl postaven v roce 1994 a byl právě zmíněnou reakcí na rozvíjející se 
a rostoucí trh v České republice. Třetím v řadě a zároveň nejmladším je závod v Krupce, který vyrábí minerální izolační materiály 
a od svého zprovoznění v roce 2005 je jedním z nejmodernějších závodů svého druhu v Evropě.

Vaše společnost však není jen prostý výrobce, ale poskytujete i další služby, které 
s produkty souvisí. Jaký to má efekt?

Naší základní firemní filozofií je dodávat našim zákazníkům technická řešení, která jim zajistí vysoký komfort užívání stavby 
a jsou ekologická a vysoce kvalitní. Není tedy důležité dodávat jednotlivé produkty, ale vždy systémy a navrhovat systémová řešení dle potřeb zákazníka. A tato technická práce a poradenství je jednou ze služeb, kterou poskytujeme našim zákazníkům na základě téměř staletého know-how a zkušeností. Stejně tak klademe velký důraz na efektivní logistiku a distribuci zboží, abychom co nejméně zatěžovali životní prostředí a maximálně flexibilně dokázali obsloužit naše zákazníky.

Produkty KNAUF se dnes používají při výstavbě pasivních domů. Kam bude tato oblast směřovat. Dají se najít ještě další zlepšování?

Energetická náročnost budov a její neustálé zdokonalování nebo spíše snižování je disciplínou sama 
o sobě. Vše má však své hranice a nic se nesmí přehánět. Ano, pasivní domy jsou určitě velmi příjemné pro vaši peněženku a jsou ekologické. Vždy je však nutné najít kompromis mezi uživatelským komfortem a pohodlím a energetickou náročností budovy. Můžeme vylepšovat materiály a aplikace materiálů, ale také pouze do určité proveditelné smysluplné míry, můžeme stavět inteligentní domy, které téměř bezobslužně regulují své energetické a klimatické potřeby, ale nesmíme nikdy zapomenout na to, že užívat dům by měla být radost 
a užitek z velké investice. Nikoliv však starost a každodenní přizpůsobování se potřebám domu. Zlepšování se určitě dít budou a to zejména směrem k optimalizaci a zprůmyslnění výroby konstrukcí pro pasivní 
a nízkoenergetické domy.

Vloni KNAUF investoval stovky milionů do výroby 
v České republice. Znamená to, že věříte v další dynamický rozvoj stavebnictví? Kdy se tato investice vrátí?

Investovali jsme velké finanční prostředky do těžby a zpracování perlitu. Investice zahrnovala Českou 
a Slovenskou republiku. Obě tyto investice se od sebe nedají rozdělit, proto ji musíme brát jako investici česko – slovenskou. Na Slovensku těžíme a upravujeme surový perlit a v Česku perlit expandujeme 
a vyrábíme z něj finální výrobek. Je to zejména investice do strategické suroviny, která má použití mimo jiné i ve stavebnictví. V našem případě jako přísada do sádrových produktů nebo betonů. Použití je ale opravdu široké. Pokud vše půjde tak, jak bylo naplánováno, tak by se nám celá investice měla z ekonomického pohledu vrátit do sedmi let. Je nutné však vyzdvihnout velký přínos 
v oblasti inovací, kde očekáváme velký posun.

Jaké jsou cíle a záměry společnosti v ČR do příštích let?

Jednoznačně naše lokální cíle v České republice jsou využít ekonomické stability a dále investovat do dalších výrobních kapacit. Budeme se intenzivně orientovat na vzdělávání našich pracovníků a personální politiku. Chceme být atraktivním zaměstnavatelem a získávat nadále odborníky v oboru 
a vychovávat talenty. Jednoznačně dále budeme investovat do výzkumu a vývoje, což již poměrně značně činíme, zejména směrem k produktům vyrobeným bez zátěže na životní prostředí a s přidanou uživatelskou hodnotou pro našeho zákazníka. Chceme zvýšit komfort bydlení, nikoliv jeho cenu.