Dluhy za bydlení netrápí jen dlužníky, ale i jejich sousedy, kteří s nimi sdílejí členství v bytovém družstvu nebo společenství vlastníků. Mnohdy jim nezbývá nic jiného než ze společných prostředků za druhé hradit jejich nedoplatky.

„Osobně jsem se setkal s dlužníky, kteří sice na bydlení dle jejich vlastních slov neměli, ale drahou zahraniční dovolenou každý rok si neodpustili. Proč taky, když sankce jsou minimální,“ uvedl předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Jan Vysloužil.

Zpřísnění pro poctivé

Situaci navíc zkomplikoval nový občanský zákoník. Než začal platit, šlo dát neplatiči výpověď z nájmu, když nezaplatil nájemné či úhradu za plnění spojená s užíváním bytu za dobu delší než tři měsíce. „Zákonodárci zřejmě usoudili, že neplatiči si zaslouží větší ochranu před „zlými“ družstvy, a z nového občanského zákoníku ustanovení o výpovědi z nájmu družstevního bytu vypustili,“ připomněl Vysloužil. Vedle žalob na úhradu dlužných částek se nyní mohou družstva bránit jen vyloučením neplatiče ze svých řad. „Ze zkušenosti vím, že tento proces může trvat mnoho let a dluhy narůstají do stovek tisíců korun,“ podotkl.

Počátkem roku nespokojení družstevníci sepsali petici, podepsalo ji asi 49 tisíc lidí. Podpisy připojili i zástupci více než devíti stovek bytových družstev a společenství vlastníků.

Signatářům vadí, že řada vlastníků bytů neplní zákonné povinnosti a nehradí úhrady spojené s užíváním bytu. Peníze od nich potom nemohou vymoci. Žádají proto po vládě, aby přijala účinné změny. Týkat by se měly občanského zákoníku i soudního řádu, zákona o soudních exekutorech a insolvenční činnosti i insolvenčního zákona.

Naděje na změnu

Zástupci signatářů v lednu petici předali tehdejšímu ministru spravedlnosti Janu Kněžínkovi (za ANO). „Máme alespoň příslib určitého zlepšení boje proti neplatičům, ke kterému by mohlo dojít s účinností od 1. ledna 2020, pokud budou odsouhlaseny navrhované změny v novele občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích,“ konstatoval Vysloužil.

Zástupci družstev se o potřebě změnit legislativu včera snažili přesvědčit členy sněmovního petičního výboru a úředníky z ministerstev pro místní rozvoj a spravedlnosti. „K našemu potěšení konstatovali, že začínají družstva chápat jako důležitou součást bytové politiky,“ řekl Vysloužil Deníku. Jednání budou pokračovat a není podle něj vyloučeno, že se bytová družstva stanou jedním z pilířů státní koncepce bytové politiky pro příští období.