„Zavedli jsme malou revoluci v třídění. Kovové obaly a další drobné kovové odpady nově mohou občané odkládat do žlutých kontejnerů, které byly doposud určeny jen na plasty a nápojové kartony. Obsah žlutých kontejnerů pak odvážejí technické služby na dotřídění a další zpracování. Tyto odpady sváží popelářský vůz, a to z důvodu využití jeho lisu a tím i možnosti svozu většího množství plastů,“ uvedl mluvčí radnice Aleš Prokopec.

Dodal, že objemnější kovový odpad, jako železné trubky, plechy, hrnce či vany ale musí lidé dál vozit do sběrného dvora.

Ani korunu navíc

Odpad ze žlutých kontejnerů popeláři vozí stejně jako doposud do dotřiďovací linky v Černé za Bory, kde se už nyní od sebe oddělují plasty a nápojové kartony, nově k nim přibude právě kov. Tato práce zatím nebude Chrudim stát ani korunu navíc.

Město k třídění kovu do žlutých kontejnerů na plast přistoupilo zejména kvůli nedostatku místa. Žlutých nádob na plast je po městě 170 a do hnízd s kontejnery by se už další často nevešly.

„Super rozhodnutí. Třídíme odpad opravdu poctivě a tento druh odpadu mě trápil konečně mohu třídit i další. To tu chybělo, kovové drobnosti konečně mají své místo,“ reagovala na facebooku města obyvatelka města Miroslava Osmíková.

Ledabylé třídění

Mezi ohlasy ale naopak zazněly i obavy, aby se ze žlutých kontejnerů nestaly popelnice pro všechno, co nemá „svůj“ kontejner. Mnozí totiž ledabyle třídí už teď, například modrý kontejner na sklo na sídlišti Víta Nejedlého byl včera ucpán papírovým odpadem. Ten se často objevuje právě i v kontejnerech na plasty.

„Myslím, že u kontejnerů na plasty bude hrozit, že sběrači kovů budou obsah vyhrabávat a městu přibudou úklidové práce,“ přidala se pisatelka Eva Zemanová.

Právě špatné třídění do kontejnerů a nepořádek okolo kontejnerových hnízd je velkou starostí nejen chrudimské radnice. Popeláři počítají s tím, že ne každý kontejner je zcela prost ostatního odpadu, pokud však podíl jiných příměsí přesáhne určitou mez, nedá se dotřídit a obsah pak končí rovnou na skládce.