Vláda tak vyhověla návrhu Hospodářské komory rozšířit režim o další země s kulturně a jazykově blízkými uchazeči o zaměstnání.

Donedávna v Srbsku zdařile fungoval automobilový průmysl, který po sobě zanechal 30 tisíc kvalifikovaných zaměstnanců. Jejich kvality by proto mohly využít české podniky. Srbsko se dlouhodobě potýká s vysokou nezaměstnaností stejně jako jiné země jižní Evropy.

 

Podle dat Hospodářské komory do Česka míří za prací také více Španělů, Řeků nebo Italů. Uchazeči o práci ze Srbska mají ale ztíženou situaci tím, že země není v EU. V Srbsku také dodnes žije česká komunita.

Čeští podnikatelé mají k Srbům velmi pozitivní vztah. Například z bleskové ankety Hospodářské komory z dubna letošního roku vyplynulo, že by uvítali, kdyby se EU rozšířila právě o Srbsko. Důkazem jsou i četné vzájemné návštěvy podnikatelských delegací jak ze Srbska, tak i českých firem do této země pod hlavičkou Hospodářské komory ČR.

Nový program je určen pro přímé zaměstnávání, nikoliv pro zprostředkovatele. Podmínkou k tomu, aby zaměstnavatel mohl využít režim pro zrychlené přijímání žádostí o pracovníky, mimo jiné je, aby působil nejméně dva roky, zaměstnával alespoň deset zaměstnanců a nabízené pracovní místo bylo dlouhodobě neobsazené. Nesmí mít také nedoplatky na pojistném na sociálním zabezpečení nebo na veřejném zdravotním pojištění.

Hospodářská komora v současnosti vyřizuje žádosti firem také o pracovníky z Ukrajiny, Filipín a Mongolska. Od srpna 2016 vyřídila 3245 žádostí firem o 18 139 kvalifikovaných zaměstnanců z Ukrajiny. Nově od začátku letošního srpna začala vyřizovat také žádosti o pracovníky v sociálních službách v programu nazvaném Režimu – sociální práce.

Nedostatek lidí na pracovním trhu v Česku totiž negativně doléhá na tuzemskou ekonomiku.