Podle místostarosty Nymburka a opozičního krajského zastupitele Pavla Fojtíka se však kraj čínské investice přeceňuje. „Realita dnešních dnů je taková, že se sice 
v Nymburce vyrábějí televizory, ale veškeré komponenty se dovážejí z Číny, platy jsou velmi nízké a nezřídka jsou zde zaměstnáváni agenturní pracovníci. Hmatatelný přínos pro Nymburk a jeho okolí je minimální," je přesvědčen Fojtík.

Naopak podle Petery bude mít zřízení nového inovačního centra zásadní význam. 
„V tomto inovačním centru by měly za spolupráce čínských a českých designérů vznikat výrobky určené pro evropský trh. Záměr na zřízení centra je pro nás potvrzením toho, že Changhong přistupuje k své investici zodpovědně a že mimo výrobních linek počítá 
i s vývojem, tedy činností 
s vysokou přidanou hodnotou," uvedl hejtman Petera.

Slíbená investice výrobní firmy Changhong v Nymburce by měla podle čínské strany v součtu nakonec dosáhnout výše 600 milionů korun. 
„V první fázi by mělo dojít 
k rozšíření současné výrobní haly, přičemž přípravné stavební práce by měly začít ještě v letošním roce. Dalším a pro nás poměrně zásadním krokem by mělo být právě zřízení výzkumného a vývojového centra," dodal hejtman.

Petera dokonce plánuje zřízení česko – čínské průmyslové zóny, které chce obhajovat na nejbližším zasedání nymburských zastupitelů. „Například pro Changhong je výhodnější si jednotlivé komponenty prostřednictvím subdodavatelů vyrobit či vyvinout na místě, než je dovážet 
z domovské Číny. Nám to přinese rozvoj průmyslové zóny a navýšení pracovních míst včetně těch vysoce kvalifikovaných. Pro koncové spotřebitele by to také ve finále mohlo znamenat nižší ceny a větší diverzitu nabízených výrobků," míní hejtman.

Fojtík by však raději viděl spolupráci s jinými ekonomikami a hejtmanovo nadšení 
z Číny nesdílí. „Čínské investice zpravidla představují jednoduchou výrobu s nízkou přidanou hodnotou. Inspiraci pro správu kraje bychom neměli hledat v daleké orientální Číně, ale spíše v okolních evropských státech, hodnotově stejně orientovaných, kde to funguje a kde se obyčejným lidem dobře daří," říká Fojtík.

Hejtman však má jasno i ve výhledu na příští rok. „Předpokládám, že na jaře příštího roku by se mělo poklepat na základní kámen výzkumného a vývojového centra. Měly by začít práce na rozšiřování stávající výroby a jasno by mělo být i v tom, jakou další halu Changhong v Nymburce postaví – zda se zde bude vyrábět bílá technika či klimatizační jednotky," dodal Petera.

CO TAKÉ ŘEKLI…

Miloš Petera, středočeský hejtman a bývalý starosta Nymburka

Další fází prohloubení spolupráce je také zřízení česko-čínské průmyslové zóny 
v Nymburce. Například pro Changhong je výhodnější si jednotlivé komponenty prostřednictvím subdodavatelů vyrobit či vyvinout na místě, než je dovážet z domovské Číny. Nám to přinese rozvoj průmyslové zóny a navýšení pracovních míst včetně těch vysoce kvalifikovaných. Pro koncové spotřebitele by to také ve finále mohlo znamenat nižší ceny a větší diverzitu nabízených výrobků.

Pavel Fojtík, opoziční středočeský zastupitel a místostarosta Nymburka

Hejtmana kritizujeme, že příliš podlehl nadšení z čínského ekonomického zázraku, ke kterému vzhlíží jako ke spáse našeho kraje a našich obcí. A to již vůbec nehovoříme o přehlížení dodržování lidských práv v této zemi. Nemůžeme se však divit, když součástí výpravy do Číny byli i komunističtí radní.
Pane hejtmane, investujte svou energii do řešení našich, tedy krajských problémů. Čínské investice je za nás nevyřeší. Zpravidla představují jednoduchou výrobu s nízkou přidanou hodnotou.