Kvůli horším výsledkům tak diecéze mají na opravu svých svatostánků méně peněz. Církev spravuje řadu staveb, často památek, jež mnohdy od státu získala ve špatném stavu. Podle projektu znicenekostely.cz je v Česku nyní 380 polorozbořených či poškozených kostelů a klášterů a stovky zničených kaplí.

Výdaje na opravy představují největší položku v rozpočtu diecézí, loni na ně vynaložily přes 1,4 miliardy korun. „Jsou oblasti, kde na jednoho faráře připadá i 10 kostelů vyžadujících opravu,“ řekl generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl.

Lýkožrout zasahuje

Nepřáteli církevních hospodářů byli sucho s kůrovcem, jenž decimoval jejich lesy. Církev obhospodařuje 160 tisíc hektarů zemědělské a lesní půdy. Mnoho stromů musela porazit právě kvůli napadení lýkožroutem.

Přebytek dřeva na trhu sráží jeho cenu na minimum, prodej podle generálního vikáře a pomocného biskupa olomoucké arcidiecéze Josefa Nuzíka často nepokryje ani náklady na pokácení. „V našich porostech každý den ztrácíme milion korun,“ posteskl si Nuzík. S penězi na opravy duchovním pomáhá veřejnost. „Spousta kaplí je opravována i svépomocí, na větší opravy se často pořádají sbírky,“ připomněl Nuzík.

Lidé tak loni vybrali 457 milionů korun, jež byly z velké části využity právě na opravy. V minulých letech církev prodávala nevyužité majetky, nyní se snaží udržet ty zbylé. „Církev investuje do dlouhodobějších projektů. Zisk z budov, které se opravují, patří mezi dlouhodobé záměry, u kterých se výsledek uvidí až za dlouhou dobu,“ dodal ekonomický poradce církve Karel Matyska.

Diecéze zaměstnávaly přes 3,3 tisíce lidí, oproti předchozímu roku jich asi sto propustily. Duchovních je v Česku 1,7 tisíce, z toho téměř pět stovek řeholníků.

O kolik staveb se církev stará?

• kostely, kaple, kláštery - 5310
• fary - 1857
• další stavby (hospodářské budovy, byty, nebytové prostory, hájenky, lesní stavby) - 2641
• probíhající opravy - 1230
• 
nové kostely postavené po roce 1989 - 61 (z toho 55 na Moravě)

Nově rozestavěné kostely:
Praha-Barrandov
Brno-Lesná
Staré Město u Uherského Hradiště

Plánované stavby kostelů:
Brno-Líšeň
Neratovice
Plzeň

Zdroj: Česká biskupská konference