S jakými záležitostmi se na vás obracejí žadatelé o dotace nejčastěji? 

Ve většině případů se jedná o využití našich komplexních služeb v této oblasti. Tato služba zahrnuje nejen odbornou pomoc při přípravě a podání žádosti na příslušném krajském úřadu, ale i komplexní zákaznický servis při výměně starého kotle za plynový kondenzační kotel. Samozřejmě je nutné zmínit i pomoc s konečným vyúčtováním na příslušném krajském úřadě. Tyto služby nabízíme více než rok a za tu dobu jsme získali mnoho cenných zkušeností, které jsme schopni proměnit v přidanou hodnotu pro naše zákazníky.

Kde dochází k chybám při podávání žádostí nejčastěji? 

Nejčastější chybou je nedodržení podmínek kotlíkové dotace, které stanovuje příslušný krajský úřad. Například nemovitost musí být v katastru nemovitostí vedena jako „rodinný dům“, „objekt k bydlení“ nebo „bytový dům“. V něm mohou být maximálně tři bytové jednotky a nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

To však patrně nejsou ještě všechny podmínky? 

Přesně tak. Dále platí, že objekt musí být z větší části vytápěn kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním a musí být ekologicky zlikvidován, nelze jej tedy ponechat jako doplňkový zdroj vytápění. Pokud není dodržena byť jen jedna z podmínek, žadatel nemá na dotaci nárok. Při přípravě žádostí pro nadcházející kolo nejčastěji narážíme na chybějící doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva.

Můžete našim čtenářům přiblížit míru úspěšnosti při podávání žádostí v prvním kole dotací?

První vlnu kotlíkových dotací považujeme v naší společnosti za úspěšnou. Všechny žádosti byly krajským úřadům dodány včas a z věcného hlediska správně. Pokud některému žadateli z důvodu vyčerpání finančních zdrojů dotace nebyla přidělena, byl zařazen do takzvaného zásobníku žádostí, případně bude nutné takovou žádost podat znovu ve druhé vlně dotací.

 

Jaký zájem ze strany žadatelů očekáváte ve druhém kole při srovnání s prvním?

Zájem žadatelů o pomoc s vyřízením dotace ve druhém kole bude určitě větší než v prvním kole a dovolím se říct, že s blížícím se vyhlášením druhé výzvy stále stoupá. Na základě informací ve sdělovacích prostředcích i podle osobní zkušenosti příbuzných či známých si lidé uvědomili, že dotace fungují a že šetří nemalé finanční prostředky.

Proč by si vlastně lidé měli pořizovat plynové kondenzační kotle?

Je potěšující, že si zákazníci uvědomují výhody zemního plynu a dávají přednost plynovému vytápění před topením pevným palivem nebo tepelným čerpadlem. Důvodem pro pořízení plynového kondenzačního kotle je především pohodlí při provozu a nenáročnost obsluhy.

Můžete být konkrétnější? 

Uvedl bych zejména nižší cenu paliva v porovnání s tepelnými čerpadly nebo automatickými kotli na pevné palivo, stejně jako vynikající spolehlivost. V neposlední řadě zákazníkům nabízíme zázemí velké a stabilní firmy, nízké ceny našich produktů, osobní kontakt a vstřícný přístup při řešení požadavků. Pokud by se pro vytápění plynem rozhodlo ještě více lidí, byla by to pro životní prostředí ta nejlepší volba. 

Petr Brouzdal