Provozní zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA LIFO) dosáhl výše 3,4 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o bezmála 1,5 miliardy korun (+77 procent). Čistý zisk meziročně stoupl o 801 milionu korun (+111 procent) na hodnotu 1,5 miliardy korun.

„Dosáhli jsme historicky rekordní úrovně 97 procent využití kapacit našich rafinérií. Při stavbě našeho klíčového investičního projektu, nové polyetylenové jednotky, jsme náročnou instalací čtyřiceti velkokapacitních zásobníků překonali další významný milník,“ shrnul uplynulé čtvrtletí Andrzej Modrzejewski, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Unipetrol. 

„Úspěšné období zažívá také Benzina. Stále větší oblibě motoristů se těší nová generace paliv EFECTA a rozšířená nabídka občerstvení STOP CAFE. V následujících týdnech navíc očekáváme otevření čtyřsté čerpací stanice," dodal Modrzejewski.

Segment downstream – rekordní využití rafinérských kapacit, nárůst prodejů
V rámci segmentu downstream, který se skládá z rafinérské a petrochemické části, vykázala skupina Unipetrol ve třetím čtvrtletí provozní zisk EBITDA LIFO ve výši 3,1 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 1,5 miliardy korun (+92 procent). Dosažené výsledky byly pozitivně ovlivněny stabilním provozem obou rafinerií a meziročním navýšením využití výrobních kapacit ze 48 procent na 97 procent. Díky tomu Unipetrol meziročně zvýšil objem zpracované ropy o 104 procent na 2,1 mil. tun. Prodejní objemy rafinérských produktů meziročně vzrostly o 12 procent na 1,8 mil tun. Etylenová jednotka byla využita na 85 %, což se projevilo ve výrazném nárůstu prodejních objemů petrochemických produktů, a to o 113 procent na úroveň 525 tisíc tun. Z toho Spolana přispěla prodaným objemem ve výši 89 tisíc tun. Ve třetím čtvrtletí pokračovala výstavba nové polyetylenové jednotky PE3. Došlo k instalaci čtyřiceti velkoobjemových sil na skladování vysokohustotního polyetylenu, které jsou významnou součástí budovaného logistického terminálu, z něhož Unipetrol plánuje každoročně distribuovat až 270 000 tun polyetylenového granulátu. Stavba jednotky PE3 je dokončena ze 70 procent, celkové dokončení se předpokládá na konci roku 2018.

Segment maloobchod – nárůst prodeje paliv a další zvýšení tržního podílu
V maloobchodním segmentu skupina Unipetrol vykázala provozní zisk EBITDA LIFO ve výši 370 milionů korun. I přes snížení palivových marží došlo k jeho meziročnímu navýšení o 34 milionů korun (+10 procent). Důvodem je pokračující všeobecně příznivá makroekonomická situace a zvýšený prodej pohonných hmot, zejména nového typu paliv EFECTA 95 a EFECTA Diesel. V nepalivové části těžil Unipetrol z dalšího rozvoje konceptu moderního občerstvení STOP CAFE. K úspěšným výsledkům přispělo také otevření devíti nových čerpacích stanic, které Unipetrol postupně přebírá od společnosti OMV. Dosud převzal 50 stanic a ke konci září evidoval ve své síti Benzina 396 čerpacích stanic. Nadále tím posílil vedoucí pozici značky Benzina na trhu čerpacích stanic v České republice a zvýšil její tržní podíl na 19,3 procenta (červenec 2017).