Jedná se o společný podnik firem Lafarge a Strabag ve střední Evropě a vznikl v roce 2010. Kromě čížkovické cementárny do něho patří ještě dvě cementárny v Rakousku a po jedné v Maďarsku a Slovinsku.

„Od 1. července 2014 byla ve všech zemích klastru zrušena pozice generálního ředitele a byla zavedena jednotná řídicí struktura. Shodně budou jednotlivé firmy navenek v obchodně-právních otázkách reprezentovat čtyři rovnocenní partneři – nové představenstvo. To bude tvořit ředitel cementárny, finanční  ředitel, obchodní ředitel a manažer dodavatelského řetězce. Tato nová organizace řízení spoléhá více na silné místní týmy a jejím cílem je zvýšit efektivitu rozhodování, vyhnout se dvojité podřízenosti a bude zaměřena na řízení prostřednictvím jednotlivých funkcí," uvedla mluvčí Lafarge Cement a. s. Milena Hucanová.

Jmenovitě a s účinností od 11. srpna cementárnu řídí Jan Votava,  ředitel cementárny, Jan Mencl, finanční  ředitel, Miroslav Kratochvíl, obchodní ředitel, a Pavel Škoda, manažer dodavatelského řetězce. Dosavadní generální ředitel v Čížkovicích Janusz Miluch k 1. červenci vrátil do Polska, kde převzal pozici generálního ředitele Lafarge Beton.

V čížkovické cementárně nyní probíhá běžný provoz. Úspěšně byly dokončeny investiční akce, mezi které patří plynofikace hlavního pecního hořáku a hořáků kalcinátoru. „Zemním plynem jsme nahradili těžký topný olej, instalovali sušičku tuhých drcených alternativních paliv, což je směs papíru, plastů a textilu, která využívá odpadního tepla z chladiče slínku a o něco zvyšuje tepelnou účinnost a stabilitu celého systému a tím nás udržuje mezi nejpokrokovějšími světovými cementárnami," vysvětlila Milena Hucanová.