Kapitálová vybavenost celého odvětví by podle ČNB zůstala výrazně nad osmiprocentním regulatorním minimem i v zátěžovém scénáři, který předpokládá silný pokles ekonomické aktivity v ČR i zahraničí. Hlavním zdrojem odolnosti sektoru je jeho vysoký celkový kapitálový poměr, který ke konci září dosahoval 17,7 procenta, a nynější robustní ziskovost.

České banky jsou vysoce stabilní

Přes vysokou odolnost sektoru jako celku by v základním scénáři jedna banka vykázala nedostatečný kapitálový poměr, což do budoucna znamená úpravu jejího obchodního modelu či doplnění kapitálu o zhruba 0,4 miliardy Kč, upozornila ČNB. V případě nepříznivého scénáře by požadavek na minimální výši celkového kapitálového poměru osmi procent nesplňovalo osm bank reprezentujících zhruba 13,5 procenta aktiv sektoru, dodala ČNB.

V případě nepříznivého scénáře by se sektor jako celek dostal do ztráty a agregovaný celkový kapitálový poměr klesl pod 13 procent. Ke konci testovaného období by splnění minimální kapitálové vybavenosti u všech bank se sídlem v ČR bez poboček zahraničních bank vyžadovalo navýšení kapitálu o asi 8,6 miliardy Kč. Z hlediska velikosti sektoru nejde o hodnotu, která by mohla výrazně ohrozit jeho stabilitu, uvedla ČNB.

"Stabilní bankovní systém zůstává nadále velkou výhodou a silou české ekonomiky," uvedla hlavní ekonomka České bankovní asociace Eva Zamrazilová. Je to navzdory neustále bující regulaci a prostředí extrémně nízkých úrokových sazeb a zostřujícího konkurenčního prostředí, dodala.

Důležitý předpoklad zátěžových testů se týká vývoje provozního zisku bank, který slouží jako první 'polštář' pro krytí případných ztrát. Základní scénář předpokládá mírný pokles tvorby provozního zisku kvůli vysoké konkurenci na trhu. Ta s prostředím nízkých úrokových sazeb vede přes předpokládané oživení úvěrové aktivity k poklesu úrokových i poplatkových zisků. V nepříznivém scénáři by provozní zisky výrazně propadly a proti roku 2015 by byly nižší o zhruba 40 procent.