Inspekce provádí kontroly pravidelně v letních měsících. Zaměřuje se zejména na turisticky zajímavé lokality, například hrady a zámky, koupaliště, sportovní areály nebo půjčovny sportovního vybavení, kde kontroluje nabídku, prodej výrobků či poskytování služeb. V období od 2. května do 30. června tak inspektoři uskutečnili 319 kontrol, přičemž porušení předpisů zjistili v 98 případech.

Nejčastěji prodejci nedodrželi zásady poctivosti prodeje například nesprávnou hmotností pokrmu nebo mírou nápoje. Konečná cena pak mohla být nesprávně účtována a spotřebitel zaplatil více než měl. To se odehrávalo ve 41 případech. Ve 25 případech došlo k porušení povinnosti seznámení spotřebitele s cenou nabízených výrobků nebo služeb. Porušení dalších právních předpisů bylo zjištěno v 19 případech.

Inspektoři uložili celkem 84 pokut ve výši 175 tisíc korun a vydali zákaz prodeje na 349 kusů výrobků v hodnotě 34 128 korun, které nesplňovaly předpisové požadavky. Dalším opatřením bylo například vydání zákazu používání na 21 kusů měřidel, která taktéž neodpovídala požadavkům zvláštních právních předpisů.