"ČOI doporučuje spotřebitelům, kteří považují půjčku za jediné východisko ze svých finančních problémů, aby smlouvu uzavřeli přímo s poskytovatelem úvěru a nikoliv se zprostředkovatelem, a hlavně neplatili nic předem," uvedl ředitel inspekce Mojmír Bezecný.

Ve 14 případech zprostředkovatel v reklamě a dokumentaci určené pro spotřebitele neuvedl údaje o rozsahu svých oprávnění, zejména pro kolik věřitelů zprostředkovatelskou činnost vykonává. Ve 12 případech pak inspekce zjistila pochybení týkající se obsahových náležitostí reklamy spotřebitelského úvěru.

Inspekce má napilno, porušení předpisů přibývá

Porušení obecně závazných právních předpisů bylo zjištěno ve 103 případech, tedy v 53 procentech z celkového počtu 194 kontrol. "V 53 případech bylo kvalifikováno porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik, z nichž 33 krát bylo zjištěno klamavé konání, spočívající v poskytování nepravdivých informací," dodal mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

ČOI loni kontrolovala v této oblasti 137 právnických osob a 57 fyzických osob. Z toho působilo 146 osob jako zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru, 35 osob jako poskytovatelé (věřitelé) a 13 kontrolovaných jen poskytovalo v oblasti půjček služby.

Čtěte také:

Česká obchodní inspekce se zaměří na moravské vinotéky
90 procent e-shopů neprošlo kontrolou obchodní inspekce
Podle České obchodní inspekce polovina autobazarů používá nekalé praktiky