ČOI kvůli tomu uložila 73 pokut v celkové výši 776 tisíc korun. Sdělila to mluvčí ČOI Miloslava Fléglová.

ČOI letos od ledna do září provedla 212 kontrol zaměřených na smlouvy a nabídky spotřebitelských úvěrů a nedostatky zjistila v 111 případech. Zprostředkovatelů se týkalo 126 kontrol a věřitelů 58. V dalších 28 případech nebylo podle Fléglové zřejmé, zda je kontrolovaná osoba v postavení zprostředkovatele či věřitele.

ČOI při kontrolách nejčastěji zjistila, že reklama na spotřebitelský úvěr neobsahovala všechny zákonem stanovené náležitosti. Také sjednané smlouvy často neměly požadované údaje nebo nebyly spotřebiteli vůbec předány. Někteří věřitelé porušili povinnost předat před uzavřením smlouvy spotřebiteli zákonem požadované informace v písemné formě. ČOI zjistila i porušení zákona o ochraně spotřebitele a zákazu užívání nekalých obchodních praktik.

„Právě prostřednictvím reklam dochází k častému porušování zákona, a to zvláště zprostředkovateli, kteří neposkytují povinné informace. Zejména spotřebitelé v tíživé finanční situaci přistupují na nevýhodné smlouvy o zprostředkování za účelem sjednání a uzavření úvěrové smlouvy,“ upozornila Fléglová, podle které lze v předvánočním období očekávat nárůst těchto nabídek, takže ČOI bude v kontrolách poskytovatelů a zprostředkovatelů půjček pokračovat.