V programu COVID II bylo podle ČNB k 17. červenci schváleno 2331 žádostí zhruba za 10,8 miliardy korun, podnikatelé čerpali 9,6 miliardy korun. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), která za úvěry ručí, k 20. červenci vyřídila 4268 žádostí z celkem 4900 řádně podaných. Z nich schválila 2941 za 13,8 miliardy korun.

U programu COVID Praha bylo k 17. červenci podle ČNB schváleno 210 žádostí za zhruba miliardu korun. Podnikatelé zatím získali úvěry v objemu 918 milionů korun. ČMZRB k 20. červenci vyřídila 339 žádostí z 408 řádně podaných. Schválila jich 285 za 1,5 miliardy korun. Díky zvýšení příspěvku hlavního města do programu o 46 milionů korun ČMZRB může zaručit větší objem požadovaných úvěrů, a to o 100 až 120 milionů korun.

Z programu COVID III se podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy k 17. červenci vyčerpala necelá 0,5 procenta z celkového potenciálního objemu až 500 miliard korun. Program se tímto tempem podle něj hypoteticky vyčerpá za 17 let. "Je to však relativně pozitivní posun, alespoň tedy vzhledem k situaci platné na základě dat zveřejněných o dva týdny dříve, tedy k 3. červenci. Tehdy vycházelo, že program COVID III se při tempu čerpání prvního měsíce fungování vyčerpá za zhruba 38 let," uvedl.

V datech ČNB k 17. červenci se poprvé projevilo čerpání z programu COVID plus, ve kterém za půjčky ručí Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). Schváleny byly tři žádosti za 148 milionů korun, EGAP přijal 18 žádostí za zhruba 4,8 miliardy korun. "Podle informací od vedení EGAP podniky nespěchají s čerpáním již schválených půjček, a ponechávají si je spíše jako dispoziční linku pro následující měsíce," doplnil Zámečník.