Podle dostupných údajů ze stránek ČSÚ je mezičtvrtletní růst ekonomiky rekordní. V případě meziročního výsledku jde o největší růst od čtvrtého čtvrtletí 2007, kdy ekonomika rostla meziročně o 5,3 procenta.

„Na výrazný mezičtvrtletní růst HDP měl vliv vysoký růst hrubé přidané hodnoty a nerovnoměrný výběr spotřební daně z tabákových výrobků, který ovlivnil srovnávací základnu v roce 2014," uvedli dnes k novým údajům o ekonomice statistici.

Stoupla i hrubá přidaná hodnota (HPH), což je rozdíl mezi hodnotou výroby a služeb a náklady na jejich produkci. Proti loňskému prvnímu čtvrtletí byla vyšší o 3,8 procenta a proti loňském čtvrtému čtvrtletí o 1,6 procenta. Příznivý hospodářský vývoj se projevil ve většině odvětví. Zpracovatelský průmysl stoupl meziročně o 6,8 procenta a stavebnictví o o 2,6 procenta. Meziroční růst zaznamenala i většina odvětví služeb, například obchod, doprava a ubytování se zvýšily o 3,1 procenta a veřejná správa, obrana, vzdělávání a zdravotní a sociální péče o 2,4 procenta.

Na straně poptávky táhly růst HDP domácí i zahraniční faktory. „Trend posilování domácí poptávky započatý v roce 2014 pokračoval i v prvním čtvrtletí a významně předstihl vliv poptávky zahraniční," uvedl ČSÚ. Vedle rostoucí spotřeby domácností pomohly české ekonomice i investice.

Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly meziročně o 2,6 procenta a výdaje na konečnou spotřebu domácností o tři procenta. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí byly meziročně vyšší o 1,5 procenta, mezičtvrtletně ale klesly o 3,9 procenta.