Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření vybraných veřejných archivů spadajících pod resort Ministerstva vnitra v letech 2016 až 2018. Zajímalo ho zejména to, jak postupovala digitalizace archiválií a budování Národního digitálního archivu a jak se dodržuje zákon o archivnictví.

Kontrola přinesla znepokojivé výsledky. Koncepci rozvoje archivnictví zpracoval rezort až vloni. Navíc si v oblasti archivnictví nestanovil žádné konkrétní a měřitelné cíle – neurčil, co se má digitalizovat ani kdy má být hotovo. Důsledky? Například matriční údaje jsou uloženy na osmi různých webových portálech.

Národní digitální archiv pozdě a nedostatečně

Z pohledu kontrolorů je problematické také to, že si státní archivy na digitalizaci najímaly externí firmy. „Jen v případě pěti prověřovaných archivů se u čtyř z nich podílel na digitalizaci jeden externí subjekt, který v letech 2012 až 2018 vytvořil přes 80 procent veškerých vzniklých digitálních kopií – především matričních a pozemkových knih – výměnou za to, že si vždy jednu z kopií ponechal,“ napsal NKÚ.

Národní digitální archiv měl být v provozu již 11 let. Nestalo se tak ani v prodlouženém termínu. „V době kontroly splňoval jen jeden z šesti zákonných požadavků – například kulturně vědecké instituce a další původci záznamů nemohli na dálku vkládat metadata a nefungovaly ani další požadované funkce,“ postěžovali si kontroloři.