Na pomalé vyřizování stížností na peněžitá plnění si v pondělí stěžovala O2, podle které běží přes 13.000 řízení s jejími zákazníky déle než šest měsíců. U Vodafonu se počet vlekoucích se řízení pohybuje nad 10.000. "U prvoinstančních rozhodnutí problémy neregistrujeme. Nicméně evidujeme větší množství nerozhodnutých případů ve druhé instanci, kdy se účastník sporu odvolá proti rozhodnutí" doplnila mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.

"Zdaleka ne všechny případy jsou tzv. nesporné, kdy pohledávku v dané výši účastník nepopírá. Operátoři stále častěji protiprávně uplatňují smluvní pokuty a obdobná příslušenství pohledávek, u kterých ČTÚ musí zkoumat, zda a případně v jaké výši na ně podnikatel má nárok. V těchto případech chráníme zákazníka před situací, kdy po něm operátor bezdůvodně vymáhá plnění, na které právo nemá," uvedl mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

Množství nevyřízených stížností na vyúčtování se začalo zvyšovat kvůli zastavenému převodu této agendy na obecné soudy, které ji odmítly převzít. Největší bylo v roce 2013, kdy přesahovalo 400.000 stížností. Operátoři loni uplatnili 56.000 nových návrhů. Měsíčně každý referent, který se na ČTÚ věnuje této agendě, rozhodne v průměru 61 věcí.