„Pokuta je důležitým vzkazem směrem k dodavatelům i spotřebitelům. Samozřejmě jsme se nezaměřili na jedinou společnost. Jen od loňského léta prošly rukama úřadu desetitisíce smluv, další kontroly i sankční řízení probíhají neustále. Pokud dodavateli prokážeme porušení zákona o ochraně spotřebitele, můžeme uložit až pětimilionovou pokutu,“ vysvětluje člen rady ERÚ Jan Pokorný.

Společnost Stabil Energy se podle úředníků dopustila agresivního obchodního jednání, když požadovala úhrady za služby bez řádně uzavřené platné smlouvy. V komunikaci s operátorem trhu pak firma lhala o tom, kde došlo k uzavření smlouvy se spotřebitelem, či že má platný souhlas k převodu spotřebitele od konkurenčního poskytovatele služeb.

Opatrnost nepomohla

„V jediném správním řízení bylo této společnosti prokázáno 1179 přestupků, ať už proti zákonu o ochraně spotřebitele nebo energetickému zákonu. Pochybení se přitom dopouští opakovaně. Okolnostem a četnosti pochybení odpovídá i výše pokuty čtyři miliony korun,“ říká Pokorný.

Soupis všech pochybení čítá podle ERÚ více než 70 stran. Jeho součástí jsou i přepisy hovorů z telefonického prodeje. „Mnohé spotřebitele nezachránila ani důvodná opatrnost. Vyptávali se na veškeré
souvislosti včetně toho, zda je souhlas se zasláním písemných podkladů k něčemu nezavazuje,“ uvádí úřad v tiskové zprávě.

„Jednoznačné odpovědi se nedočkali, zato následoval účelově položený dotaz telefonisty: ‚Souhlasíte takhle s tou distančně uzavřenou smlouvou za těchto podmínek?‘ Stačilo, když spotřebitel odvětil: ‚Já
myslím, že jo.‘ V kontrastu s tím působí fakt, že firma později některým zákazníkům neuznala odstoupení od smlouvy, které mu bylo zasláno písemně a včas,“ popsal ERÚ praktiky Stabil Energy.

Nejvyšší pokuty1. Stabil Energy (2019) - 4 miliony korun
Nekalé obchodní praktiky, uvádění nepravdivých a neúplných údajů

2. - 3. Stabil Energy (2018) - 2 miliony korun
Nekalé obchodní praktiky, uvádění nepravdivých a neúplných údajů

2. - 3. Centropol Energy (2015) - 2 miliony korun
Nekalé obchodní praktiky

4. One Energy Česká republika (2016) - 500 tisíc korun
Nedodržování stanovených parametrů kvality

5. Bohemia Energy entity (2018) - 300 tisíc korun
Nekalé obchodní praktiky