Z aktuálního průzkumu Sdružení EPS ČR vyplynulo, že bránit se vysokým účtům prostřednictvím zateplení plánuje 79 procent Čechů žijících v nezateplených domech, a to nejčastěji v horizontu pěti let. Celých 98 procent dotázaných označilo „nový kabát“ svého domu za výhodný díky úspoře energií a současně snížení vlhkosti a hluku.  

Chcete ušetřit? Vyberte si levnějšího dodavatele plynu.
 

Zbytečné plýtvání teplem během topné sezóny bývá nejčastěji zapříčiněno nedostatečným či zcela chybějícím zateplením. „Přestože z našeho průzkumu vyplývá, že v zatepleném domě bydlí více než polovina národa, stále je co zlepšovat,“ je přesvědčen Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR. Podle něj v budovách trávíme 90 procent veškerého času, zvýšit komfort jejich obývání by proto mělo být prioritou. 

Proč chtějí Češi zateplovat? Hlavním důvodem bývá zvýšený teplotní komfort. Za klíčový faktor považuje 57 procent dotázaných také úsporu energie, potažmo nákladů.

Z posledního sčítání vyplynulo, že v Česku žije zhruba 13 procent domácností v domech postavených před téměř sto lety. Třetina Čechů poté obývá domy staré 45 až 95 let. „Právě v těchto nezateplených domech dochází k největším únikům tepla,“ upozornil Zemene. 

Návratnost investice do zateplení je v závislosti na provedené úpravě zhruba 10 let. Tuto dobu však výrazně zkracují dotační programy, díky kterým mohou majitelé domu žádat o finanční podporu na zvýšení energetické účinnosti. Nejoblíbenějším národním programem je Nová zelená úsporám, u něhož lze podávat žádosti v průběhu celého roku, a to jak před rekonstrukcí, tak v jejím průběhu nebo i po jejím ukončení. Pouze je nutné doložit všechny účty. 

Výše úspor za vytápění a návratnost investice závisí také na volbě izolačního materiálu. Většina Čechů sahá po tradičním pěnovém polystyrenu. Jeho oblíbenost pramení především z jeho mechanických vlastností – nízké hmotnosti odolnosti proti sesouvání a životnosti minimálně 50 let. Z pohledu úspor a návratnosti se naopak podle některých odborníků jeví rizikově minerální vlna. Nejenže je v porovnání s polystyrenem dvakrát dražší, nepoměrně těžší a navíc nasákavá, ale podle nejnovějších měření může zaostávat i v izolačních parametrech. 

„Při působení běžné vlhkosti v zimních obdobích klesají tepelně izolační vlastnosti minerální vlny až o polovinu,“ varoval Tomáš Novotný, odborník v oboru zateplování. Podle jeho slov je navíc při práci s minerální vlnou třeba dodržet přísné bezpečnostní pokyny, zejména použití obličejové masky v nevětraných prostorách, zakrytí kůže při kontaktu s materiálem a použití ochranných brýlí.