„Nízká cukernatost a nízké výnosy řepy na Olomoucku a Prostějovsku. Určitě nevyrobíme tolik, co jsme naplánovali,“ shrnul ředitel Cukrovaru Vrbátky Jiří Zapletal. „Odhad je o čtvrtinu nižší,“ dodal ředitel.

Pro letošek měla společnost nasmlouváno více jak 300 tisíc tun řepy a předpokládala výrobu 50 000 tun cukru a 11 500 tun melasy.

Originální židovské cukroví z Vrátek.
Boj o vánoční dobroty. Cukráři již nyní musí odmítat objednávky

Podobně nižší odhady hlásí také Litovelská cukrovarna. „Řepa má nižší obsah cukru než v minulých letech. Určitě se vyrobí méně cukru než v minulosti. Proti plánu budeme 25 procent minus,“ odhadoval ředitel společnosti Václav Řehák.

Chybějící vláha

Na cukernatosti řepy a výnosech se podepsalo sucho, škůdci a cerkosporióza řepy. „Cukrovka letos dopadla špatně ve srovnání s předchozími roky,“ hodnotil Jaroslav Navrátil, předseda Zemědělského družstva Senice na Hané, které patří mezi největší pěstitele cukrové řepy v Olomouckém kraji – plodinu pěstuje na výměře 950 až 970 hektarů.

I když vláhy bylo během vegetační doby více, vliv sucha na řepu přetrvával. Srážky doplnily vodu v ornici, ale v podorniční vrstvě vláha chyběla.

Obdivovatel rakouské gastronomie, Jan Punčochář, připravuje ve svém podniku U Matěje vepřový řízek pečený na sádle.
Tajemství řízku: Od mýtů a legend až na císařský stůl. K hitu stačila skromnost

„Dokud byla vláha v ornici, cukrovka rostla, ale jakmile se spotřebovala, řepa strádala, protože si vodu neměla odkud vytáhnout,“ vysvětloval Navrátil.

Část porostů bylo také zasaženo krupobitím. Plodinu postihl silný výskyt houbové choroby, která porosty spálila. Růst nového chrástu spotřeboval cukr a řepa cukernatost ztrácela.

Volavky zobající hraboše

Zásadní dopad na letošní výnosy cukrovky měla invaze hraboše polního na části Olomoucka a Prostějovsku. Ti se do poloviny července živili v porostech pšenice a ječmene a po sklizni se přestěhovali do cukrovky, kterou začali degradovat. „Ještě nikdy jsme neviděli, aby v cukrovce stála hejna volavek a vyzobávala hraboše z porostů,“ kroutil hlavou předseda.

Senické družstvo, které zásobuje řepou cukrovary v Litovli i ve Vrbátkách, odhaduje letošní propad na 20 až 22 procent proti plánované produkci. Pro družstvo je to citelný zásah, protože cukrovka je pro Senické finančně stěžejní komoditou.

Cukrovku budeme pěstovat dál

Běžná cena, za kterou cukrovary vykupují tunu řepy, se pohybuje kolem 750 korun. „Když má kvalitu. Pokud ji nemá, ceny klesaly až na 400 korun za tunu,“ popisoval dopady Jaroslav Navrátil.

Spekulace o tom, že by kvůli těmto nízkým cenám a cenovému vývoji na trhu s cukrem v posledních letech přestali zemědělci na Hané pěstovat tuto tradiční plodinu, odmítl. „Cukrovku budeme pěstovat dále ve stejném rozsahu,“ reagoval předseda.

Polní plodiny, určené k pokusům, neváhají lidé krást navzdory upozornění, že jsou chemicky ošetřené a nevhodné ke konzumaci.
Horší než zvěř. Lidé na Trutnovsku kradou brambory, nevadí jim ani pesticidy

Nízké výnosy řepy a méně vyrobeného cukru pravděpodobně zapříčiní nárůst cen cukru na pultech. Zásoby nejsou velké v celé EU.

Cena cukru?

Cena kilogramu cukru krystal v obchodech se v posledních měsících pohybuje kolem 12 korun. Ještě před osmi lety přitom stál kilogram cukru krystal 24 korun. Zlom nastal v říjnu 2017, kdy byly v Evropské unii zrušeny cukerné kvóty omezující výrobu cukru na evropském trhu.

Pokud by ceny cukru padaly ještě více, znamenalo by to pro cukrovarnické společnosti problémy. Už nyní počítají ztráty v hospodaření vlivem poklesu ceny cukru na trhy. „Po špatných dvou letech to v příštím roce vypadá na mírné vylepšení ceny,“ uzavřel optimisticky Jiří Zapletal.

Cukroví z lineckého těsta
Staročeské Vánoce. Vyzkoušejte recepty na tradiční vánoční cukroví

V České republice v posledních 30 letech klesl počet cukrovarů. Zatímco v 90. letech jich bylo více než 50, v současné době jich vaří cukr sedm, z toho tři jsou v českých rukou. Většinu cukrovarů v Česku vlastní dva podniky s většinou zahraničního kapitálu.

Cukrovar Vrbátky byl založen již v roce 1870 jako první rolnický akciový cukrovar na Moravě. První kampaň Rolnického akciového cukrovaru v Litovli byla zahájena v roce 1871.