Poslední úsek D1 odvede automobilovou dopravu z Přerova, kde nyní řidiči denně čekají desítky minut v dlouhých kolonách. Stavba musí začít nejpozději v roce 2021, kdy pro ni končí výjimka z EIA.

Žalobu proti změně územního rozhodnutí podle Mátla podala například organizace Děti Země i někteří obyvatelé Dluhonic u Přerova, v jejichž blízkosti trasa rychlostní komunikace vede. Jejich odvolání hejtmanství letos v červnu nevyhovělo a změnu územního rozhodnutí potvrdilo. "Žaloba nemá odkladný účinek, můžeme pokračovat dál. Je tady ale samozřejmě určité riziko, že územní rozhodnutí může soud teoreticky zrušit," uvedl Mátl.

Ilustrační foto
D1 u Přerova má zelenou, ekologové neuspěli s odvoláním

Podle Mátla bude stavební řízení navzdory žalobám pokračovat. "Do konce srpna chceme požádat o stavební povolení. Předpokládáme, že ministerstvo dopravy jako stavební úřad vydá stavební povolení do konce roku. Je ale na 99,99 procenta jisté, že proti tomu přijde znovu odvolání. To znamená, že přijde rozklad do stavebního povolení," uvedl Mátl.

Nabytí právní moci

Vypořádání rozkladu pak zabere nejméně šest měsíců. "Takže předpoklad nabytí právní moci (stavebního povolení), když budu optimista, je prostě červenec či srpen příštího roku," uvedl Mátl. ŘSD chce mezitím ve veřejné soutěži vybrat stavební firmu, aby pak stavba posledního úseku D1 u Přerova mohla hned začít. Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) na odpolední diskusi s občany Dluhonic podotkl, že v ideálním případě by dálnice D1 u Přerova mohla být dokončena v roce 2024.

Přerovská městská část Dluhonice dostane na kompenzacích za chystanou stavbu poslední části dálnice D1 z Přerova do Říkovic vyplaceno až 132 milionů korun. Původně byly kompenzace pro Dluhonice odhadovány na 320 milionů korun, loni na podzim se jejich předpokládaná výše snížila na 150 milionů a letos byla dohodnuta částka o 18 milionů korun nižší.

Ilustrační foto
Mezi Olomoucí a Přerovem postaví cyklostezku. A kdy dálnici?

Seznam čítá devět kompenzačních opatření. Zástupci obyvatel Dluhonic dnes ocenili, že na něm zůstalo rozvojové území a jeho zasíťování včetně vybudování příjezdových komunikací. Na ploše díky tomu budou moci být vybudovány rodinné domy jako náhrada za část Dluhonic, která musela ustoupit stavbě dálnice.

Řízení o změně územního rozhodnutí na poslední část D1 u Přerova začalo na jaře 2017, zejména kvůli změně projektu mimoúrovňového křížení Přerov-sever. Organizace Děti Země v odvolání požadovala posouzení varianty trasy dálnice D1 s odchýlením u Dluhonic asi o 150 metrů na východ směrem k Přerovu.