Na něj se původně měli dělníci vrhnout již na podzim loňského roku, ale další stavbu zastavily rozklady proti stavebnímu povolení. Mimo jiné od spolku Děti Země. Tyto spory se podařily urovnat na sklonku letošního léta, kdy obě znesvářené strany došly ke kompromisnímu řešení a Děti Země nakonec rozklad stáhly.

A možná symbolicky hledal v úterý předseda spolku Miroslav Patrik na budoucím staveništi autostrády smírčí kříž. „Několik lidí se na mě obrátilo s tím, že v koridoru právě započaté výstavby dálnice D11 se nachází i smírčí kříž, který chtějí uchránit od zdemolování. Tak jej jdu najít,“ řekl Miroslav Patrik, který úterní slavnostní ceremoniál poklepání základního kamene budoucí dálnice využil ke své první inspekční cestě po staveništi.

„Kromě kříže se chci také podívat na to, v jakém stavu je před samotnými pracemi ekologická situace v koridoru stavby. Ale není to naposled, co sem zavítám, během těch 44 měsíců, na které je stavba počítána, chci ještě provést několik inspekčních cest,“ dodal Miroslav Patrik.

Stavba posledních dvou úseků v roce 2022

Dohodu s Dětmi Země a začátek samotné výstavby D11 ocenil i generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa. „Jsem velmi rád, že se nám povedla nalézt dohoda s občany kolem dálnice i s občanským sdružením Děti Země a tuto významnou stabu zahájit,“ nechal se slyšet Jan Kroupa, který se zahleděl i do budoucnosti celé autostrády, kdy připomněl, že v současné době se staví dalších 23 kilometrů dálnice D11 v koridoru od Hradce Králové až po Jaroměř. „Poslední dva chybějící úseky, které dovedou dálnici na státní hranici s Polskem, bychom rádi zahájili nejpozději v roce 2022,“ doplnil informace Jan Kroupa.

Podle ŘSD právě zahájená výstavba dálnice D11 odvede v budoucnu autostráda dopravu z dnes již kapacitně nedostačující silnice I/33 z Hradce Králové do Jaroměře. A po jejím dokončení, kdy dodavatel stavby slibuje její dokončení za 44 měsíců, pak ŘSD očekává, že v okolních obcích dojde k výraznému snížení jak hlukové zátěže, tak imisí z dopravy a vysokého rizika dopravních nehod.