Kontroloři poukázali i na nekvalitní odstraňování závad, chybějící parkovací místa pro kamiony či časté jízdy přetížených vozidel. Ministerstvo dopravy i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ale tvrdí, že i přes výtky NKÚ modernizace D1 zvýšila bezpečnost a komfort uživatelů. Některé mosty a odpočívky se ještě budou opravovat, zdůraznilo ministerstvo.

Modernizace nejstarší a nejvytíženější dálnice v zemi začala před deseti lety, v květnu 2013, a stavebně skončila na přelomu září a října 2021.

Ve špatném či velmi špatném stavu zůstává na 160,8 kilometru dlouhém úseku mezi Mirošovicemi a Kývalkou podle NKÚ devět mostů, mezi nimi Šmejkalka u Senohrab, a tři nadjezdy. Provoz na dálnici ohrožuje například velmi špatný stav dálničního nadjezdu u Hrusic, přitom o potřebě jeho neodkladné rekonstrukce vědělo ŘSD od roku 2019, tvrdí NKÚ.

Z opravy Barrandovského mostu v Praze.
Dopravě v Česku hrozí komplikace: Kvůli opravě „Barranďáku“ a omezení u Brna

„Ačkoliv cílem modernizace bylo kromě zvýšení bezpečnosti provozu i zvýšení komfortu uživatelů dálnice, nekvalitní stavební práce a problematické odstraňování některých závad komfort jízdy naopak snižují. Vozovku výrazně poškozují a její životnost zkracují i časté jízdy přetížených vozidel,“ uvedl NKÚ.

Ředitelství silnic a dálnic se proti kontrolnímu závěru ohradilo, zprávu označilo za účelově negativní s řadou polopravd a nepřesností vytržených z kontextu. Výsledkem modernizace D1 je podle silničářů bezpečnější a komfortnější dálnice, což NKÚ na základě několika drobných vad zpochybňuje. Některé závěry NKÚ vůbec nekorespondují se skutečností, tvrdí ŘSD.

„Závady a jejich reklamace řešíme, ale v žádném případě není ohrožena bezpečnost dopravy na D1 a komfort uživatelů byl modernizací výrazně navýšen. Ti, kteří si pamatují havarijní stav dálnice před deseti lety, to mohou jen potvrdit,“ uvedl na twitteru ředitel ŘSD Radek Mátl. NKÚ vady a nedostatky zjistil nikoliv fyzickou kontrolou stavby, nýbrž z protokolů ŘSD, a při kontrole podle silničářů hledal jen negativa.

Například zmiňované dva neopravené nadjezdy podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla představují šest procent z celkového počtu nadjezdů, které přes D1 převádějí silnice a místní komunikace ve správě cizích subjektů či s nejasným vlastnictvím. Celkem bylo při modernizaci opraveno 92 dálničních mostů a postaveno 35 nových nadjezdů, uvedlo ŘSD.

Reakce ministerstva dopravy

Ministerstvo dopravy sdělilo, že bere výsledky kontroly NKÚ na vědomí a respektuje kritiku dílčích aspektů modernizace dálnice D1. Celkově však modernizaci považuje za profesionálně pojatou, uvedl mluvčí ministerstva František Jemelka. Nadále pokračuje úprava některých odpočívek, včetně doplňování parkovacích míst pro kamiony, připomněl.

Dokončeny také teprve budou opravy některých mostů, a to zejména tam, kde nejsou jasné majetkové poměry. Rekonstrukce mostu Šmejkalka, která byla vyňata z projektu modernizace D1, má být zahájena letos nebo příští rok, zhotovitel již byl vybrán.

Modernizace D1 od Prahy do Brna
Dálnice D1? Bez omezení to nebude ani letos. Řidiče čekají kolony u Prahy i Brna

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) si vyžádal stanovisko ŘSD, které jako investorská a správcovská organizace mělo modernizaci D1 na starosti. Jde zejména o výtky k provádění oprav či opakovanému vzniku závad při reklamacích, uvedl Jemelka. Současně se ale ministr ohradil proti tvrzení NKÚ, že ministerstvo neřeší systémové otázky, jako je stav mostů nebo vysokorychlostní vážení.

ŘSD zdůraznilo, že hlavním účelem modernizace bylo zprovoznit 160 kilometrů dálnice s novým povrchem, což se podařilo v roce 2021 po devíti stavebních sezonách. Pouze na několika úsecích provádí ještě dokončovací práce, a to spíše administrativního charakteru, které se nijak nedotýkají řidičů, uvedlo. Vady, které na D1 jsou, ŘSD podle Rýdla standardně reklamuje a zhotovitel je na své náklady postupně odstraňuje. Reklamuje i vysokorychlostní váhu, u níž nastal problém s napájením, a je proto nefunkční.

Výhrady dopravního fondu

Ke zprávě kontrolorů má výhrady i Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Odmítl závěr NKÚ, že v rozpočtech fondu v letech 2015 a 2020 nebyly vyčleněny žádné peníze na financování modernizace dálnice D1. Peníze byly uvolňovány postupně a jednotlivé projekty se financovaly plynule, sdělil SFDI.

První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček, který v letech 2020 a 2021 zastával post ministra dopravy, se ve vyjádření pro ČTK postavil na stranu ŘSD. Kritika podle něj vytrhává věci z kontextu a místy je absurdní. D1 byla nejnáročnější stavbou v historii ŘSD a musela se vypořádat s nevídaným množstvím problémů, míní. „Přesto byla zmodernizována tak, že jsme navzdory rostoucím cenám dosáhli o dvě miliardy nižších nákladů, než se plánovalo,“ uvedl.

Stavba dálnice D7 u Chlumčan na Lounsku.
Dříve, než se čekalo. Dostavěná dálnice D7 u Chlumčan se otevře už letos

„Ačkoliv se termín dokončení několikrát posouval kvůli obstrukcím ekologických organizací, tak nakonec jsme zvládli i termín, který jsme slíbili, tedy do konce roku 2021. Dodavatelé stavby byly transparentně vysoutěžené firmy z oboru a odvedly spolu s ŘSD velmi dobrou práci,“ dodal Havlíček.

Nejvyšší kontrolní úřad prověřoval modernizaci D1 za období od roku 2016 do listopadu 2022. „Její průběh byl negativně ovlivněn kybernetickým útokem na informační systémy ŘSD, v jehož důsledku byly některé doklady a informace nedostupné,“ dodal NKÚ.