Zaznělo to na prezentaci přípravy dálnice D7, která proběhla v minulých dnech na lounské radnici. „Celou dálnici chceme mít v provozu v roce 2026,“ řekl ředitel Správy ŘSD Chomutov Martin Vidimský. U Postoloprt, kde se obchvat postavený v letech 1981 až 1990 rozšíří o dva další pruhy na dálnici, se musí vyřešit mosty. A to v souvislosti s hladinou stoleté vody.

Dálnice povede u soutoku řeky Ohře a říčky Chomutovky. „Předpokládáme, že tento úsek budeme realizovat z celé D7 až jako poslední. Aktualizované modely potvrdily, že se dálnice nachází v záplavovém území při průtoku stoleté vody,“ popsal koordinátor přípravy dálnice D7 Václav Marvan.

Řešení v úpravě současných i navržených mostů přes Chomutovku se už našlo, pracuje se na dalších. Na místě současného mostu nad Ohří se postaví nový, dálniční. A v jeho těsném sousedství ještě jeden, po kterém povede nová doprovodná silnice II. třídy.

Celkem se má na pětikilometrovém úseku dálnice u Postoloprt stavět osm mostních objektů.

Další dva silniční mosty povedou nad dálnicí, k tomu tři na ostatních komunikacích. Současně se nad dálnicí postaví dva nové železniční mosty a jeden podchod pro pěší pod ní. Tomu odpovídají stavební náklady, které jsou vyčíslené na dvě a půl miliardy korun. Doba výstavby je v plánu tři roky, začít by se mělo v roce 2023.

Posunou hřiště

Úsek u Postoloprt je problematický také tím, že dálnice povede v místech, kde stojí fotbalové hřiště a jeho zázemí. Kabiny fotbalistů se proto musí v předstihu zbourat a postavit nové, celé hřiště se posune směrem do svahu. Termín realizace se také odsouvá.

Náklady vyčíslila projektová dokumentace na 57 milionů korun. Relativně vysoká částka vyplývá z toho, že místo je rekultivovaným územím po těžbě, stabilní podloží je až v hloubce dvaceti metrů. Ústecký kraj městu na posunutí hřiště přislíbil třicet milionů, zbytek chtějí Postoloprty od státu. „Bohužel aktuální dotační výzva ministerstva školství je vypsána pro města nad deset tisíc obyvatel, takže se nás netýká. Mohou sice žádat sportovní kluby, ale to bychom na ten náš museli převést pozemky, projektovou dokumentaci a další věci. Touto cestou jít nechceme, proto počkáme na další dotační výzvu, kterou by mělo vypsat ministerstvo pro místní rozvoj v příštím roce,“ vysvětlil starosta Zdeněk Pištora.

V současné době je dálnice D7 hotová na obou svých koncích – mezi Prahou a Slaným a mezi Chomutovem a Postoloprty. Dokončen je také obchvat Sulce na Lounsku, na který naváže úsek u Panenského Týnce, jehož stavbu odstartovala slavnost před pár týdny. Příští rok chce ŘSD začít rozšiřovat do podoby dálnice obchvat Loun a stavět navazující úsek u Chlumčan. V roce 2023 se mají začít budovat tři úseky mezi Slaným a Panenským Týncem s termínem dokončení o dva roky později.