Nové kilometry zajistí "jen" další úsek D35 mezi Časy a Ostrovem a výstavba obchvatu Frýdku-Místku (D48) a také napojení této části k dálnici D56. Z větších dálnic je to ale pro rok 2022 vše. „Tempo je naprosto pomalé. Je potřeba udělat mnohem více. V zahraničí to jde. Chorvati či Poláci staví mnohem rychleji. Mělo by se toho pro zrychlení udělat rozhodně více,“ říká za šoféry mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Ministryně financí Alena Schillerová
Nejhorší listopadový výsledek. Schodek rozpočtu stoupl na 401,5 miliardy

Pomalá výstavba důležitých silničních tepen je v Česku dlouhodobým problémem. Příčin je několik – od dlouhé byrokratické přípravy projektů až po složité hledání dodavatele. „Je to ale i celková nekoncepčnost. Stavíme osamocené úseky, což nemá žádný ekonomický přínos pro stát, spíše naopak. Opravujeme ty úseky, na které máme zrovna peníze, a navíc mnohdy zcela nelogicky. Chybí tu koncepce,“ kritizuje dopravní expert Petr Moos.

Nové úseky dálnic

2021
D6 Lubenec, obchvat: 4,9 km
D55 Otrokovice, obchvat: 3,1 km
D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu: 3,5 km
D11 Hradec Kr. – Smiřice: 15,2 km
D11 Smiřice–Jaroměř: 7,2 km
D35 Opatovice n. L. – Časy: 12,6 km
Celkem dálnice: 46,5 km

2022
D35 Časy–Ostro: 14,7 km
D46 MÚK Drysic: 0 km
D46 MÚK Prostějov-střed: 0 km
D48 Frýdek-Místek, obchvat – I. a II. etapa: celkem 8,6 km
D56 Frýdek-Místek, připojení na D48: 2,2 km
Celkem dálnice 25,5 km

V rychlosti výstavby nových dálnic Česko již předehnali i Poláci. „Musíme se za to stydět. Naši sousedé mají připravené dálnice u hranic, my nikoliv. Je to otázka dlouhodobých plánů a jejich realizace. Dálnice D35 měla být postavená dříve, než začne modernizace D1. Měla to být alternativa. A jak to dopadlo, víme,“ říká Moos.

Dálnice na Moravu prioritou

Nová vláda si do programového prohlášení jako prioritní vetkla hlavně dostavu nové dálnice na Moravu, nebo-li D35, a také dostavbu Pražského okruhu. Až do svého jmenování ale budoucí členové kabinetu nechtějí detaily komentovat.   

Dálniční síť musí stát stavět nejen kvůli pohodlnějšímu cestování, ale především kvůli dalšímu rozvoji země. A rozhodně nejde jen o to položit asfalt. „Pro rozvoj ekonomiky je zásadní, aby vláda zrychlila tempo výstavby nových dálnic. Rychleji musí stát stavět i infrastrukturu dobíjecích a plnicích stanic pro elektromobily a další alternativní pohony, a to včetně dostatečného počtu rychlodobíjecích stanic,“ upozorňuje prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Letos na podzim bude hotová kompletní modernizace D1 od Prahy do Brna
Peklo jménem D1. Velké opravy skončí ještě letos: co vše modernizace přinese

Nadějí na zrychlení procesu vzniku další dálničních úseků je takzvaný liniový zákon. Ten vešel v platnost první den letošního roku a urychluje případné vyvlastnění pozemků a rovněž zkracuje některé lhůty pro rozhodnutí úřadů a přezkum soudů „I když jsou v něm jistá úskalí, která mohou pozastavit přípravy, tak jej vítám. Je to krok správným směrem a snad pomůže zkrátit dobu příprav. Musíme začít stavět rychleji a snad i budeme,“ věří Moos.

Zdroj: DeníkTéměř veškeré letos otevřené dálniční úseky budou od 1. 1. 2022 zpoplatněné. Vyjma obchvatu Lubence (D6) a obchvatu Panenského Týnce (D7). Podle ministerstva dopravy se jedná o příliš krátké a izolované úseky. Zásadní změna čeká řidiče nákladních vozidel od poloviny příštího roku. Ministerstvo dopravy připravilo novelu vyhlášky, kde dochází k rozšíření seznamu silnic I. tříd zpoplatněných mýtem. Místo současných 1 087 kilometrech by měli dopravci platit mýtné na dalších 380 kilometrech.