close Deník / Průvodce rokem 2024 info Zdroj: Deník zoom_in Deník / Průvodce rokem 2024 Vláda se snaží získat do státního rozpočtu více peněz. Jednou z možností bylo i zvýšení daně z nemovitosti. Novela ale přináší celou řadu dalších změn, na které by si měli majitelé dát pozor.

„Pokud jde o změny sazeb či místních koeficientů obcí, finanční úřady samy stanoví novou výši daně, kterou na konci dubna či v průběhu května sdělí poplatníkovi. Stejně tak při stanovení daně zohledníme řadu dalších změn, které novela přinesla. Přesto zhruba sto tisíc poplatníků bude muset podat do konce ledna daňové přiznání. Zpozornět by měli zejména majitelé garáží, pozemků nebo rekreačních staveb, protože nově se bude zdanění řídit podle údajů v katastru nemovitostí, a nikoliv podle skutečného účelu používání,“ upozornila generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová.

Připravili jsme pro vás velký přehled změn sazeb DPH:

Daň z nemovitosti každý rok platí asi 4,2 milionu lidí a firem. Hornochová uvedla, že kvůli daňovým novinkám její úřad nyní posílil informační servis.

„Celý leden budou v úředních hodinách k dispozici konzultační telefonní linky ve všech krajích, kde občanům poradí naši specialisté. Ti navíc ve druhé polovině ledna vyjedou zejména do obcí, ve kterých bylo uzavřeno pracoviště finančního úřadu, a pomohou přímo na místě občanům nejen vyplnit daňové přiznání, ale rovnou jej i odevzdat,“ dodala Hornochová.

Deník přináší přehled nejdůležitějších změn, které se daně z nemovitosti týkají.

Kdy se platí daň z nemovitosti?
Termín je do 31. května. V případě, že poplatník platí daň vyšší než pět tisíc korun, lze platbu rozpůlit a druhou polovinu uhradit do konce listopadu.

O kolik se zvýší daň z nemovitosti?
Daň ze všech nemovitých věcí se letos zvýší o 80 procent. O kolik vzroste, může přiblížit příklad majitelů bytů o rozloze 70 metrů čtverečních.

Lokalita Dosud Nově
Praha-Žižkov 1720 Kč 3010 Kč
Plzeň 774 Kč 1355 Kč
Brno 598 Kč 1047 Kč

Od začátku roku dochází i ke změnám u místních koeficientů, jimiž mohou obce ovlivnit výši výsledné daně. Koeficientem nižším než 1 mohou obce výslednou daň dokonce snížit. Vláda ovšem zavádí i inflační koeficient, který vychází z růstu cenové hladiny a má každoročně zamezit k reálnému snižování daně v čase.

Nový rok přinesl důležité zprávy také pro více než pět milionů zaměstnanců v Česku:

Kdy budu muset podat daňové přiznání?

 • Stavební pozemek
  Jestliže jste získali stavební pozemek nebo už stavíte na pozemku, kde už stojí jiná budova. V takovém případě bude nutné podat daňové přiznání a v rozsahu budoucí stavby zdanit vyšší sazbou pro stavební pozemky. Nově už není rozhodující, zda na stejném pozemku stojí i jiná budova.
 • Zpevněná plocha
  Povinnost podat daňové přihlášení se týká i pozemků, které nejsou v katastru nemovitostí uvedeny jako ostatní plocha, zastavená plocha, nádvoří, na němž je zpevněná plocha. Typicky se může jednat o zpevněnou plochu na orné půdě, které například zemědělec používá pro parkování traktorů.
 • Garáž
  Majitel objektu, který je v katastru nemovitostí zapsán jako garáž, by si měl zkontrolovat, zda jej jako garáž opravdu přiznává. Pokud ne, bude muset podat daňové přiznání a uvést ji jako garáž. Nově totiž nelze garáž zdaňovat podle faktického využívání, tedy například jako sklad ovoce, tedy jako příslušenství k rodinnému domu. Platí to i opačně. Pokud majitel vlastní garáž, ale není takto zapsána v katastru nemovitostí, je potřeba zkontrolovat, zda ji přiznává jako ostatní zdanitelnou plochu. Takovou stavbu už nelze přiznávat jako garáž, když není v katastru nemovitostí jako garáž uvedena.
 • Pronájem místnosti v obytném domě
  Povinnost podat daňové přiznání má nově majitel nemovitosti, který v ní pronajímá místnost například turistům a zároveň s tím poskytuje další služby, jako je třeba úklid, vynášení odpadků, výměna lůžkovin a podobně. Podobně musí postupovat i poplatník, který přiznává jednotku pro bydlení, v níž se místnost využívá k podnikání v oboru ubytování, tedy místnost pronajímá a zároveň poskytuje služby.

Daňové přiznání je potřeba podat také v případě užívání pozemku, který je majetkem Státního pozemkového úřadu, s nímž nemá uživatel uzavřenou nájemní nebo pachtovní smlouvu. Stejná povinnost platí i pro uživatele nemovitostí, které jsou v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nebo jejichž vlastník není znám.

Může někdo požádat o osvobození z daně?
Ano. V daňovém přiznání může uplatnit nárok na osvobození ten, kdo vlastní budovu, v níž je provozována dětská skupina. Stejně tak může nárok uplatnit ten, kdo vlastní pozemek v národním parku v zóně blízké přírodě.

Vyšší daň platí od letošního roku i na řezané květiny:

Kdy je potřeba podat daňové přiznání?
Termín je stanoven do 31. ledna. Penále činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení. Lze se beztrestně o několik dnů opozdit.

Kdy nebudu muset podat daňové přiznání?

 • Budovy pro rodinnou rekreaci
  Budovy k rekreaci včetně jejich příslušenství se nově budou danit podle toho, jak jsou zapsány v katastru nemovitostí. Pokud je tedy v katastru nemovitostí budova zapsána jako pro rekreaci, ale v daňovém přihlášení byla uváděna jinak třeba kvůli trvalému bydlišti, nově bude platit sazba pro rekreaci. Finanční úřad sám provede změnu sazby.

Daňové přiznání nebude potřeba podávat ani v případě rybníků určených pro intenzivní a průmyslový chov ryb, které nejsou od letošního roku předmětem daně. Stejně tak není potřeba podávat daňové přiznání u nemovitostí, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako neplodná půda, mez, stráň, zamokřená plocha a zeleň. Tyto plochy mají novou nižší sazbu daně a finanční úřad ji sám přepočítá.