Malý dárek od státu. Jestli budete letos posílat daň z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí) poštou, ušetříte 29 až 40 korun za poštovné. Termín pro zaplacení daně vyprší na konci května, letos vůbec poprvé dostanou lidé do schránek tzv. daňovou složenku, za niž se neplatí poštovní poplatek (vyjma soukromých poštovních poboček Pošta Partner). Složenky se posílají po etapách, nejpozději by měly dorazit 24. května. „Informaci o celkové výši daně a případném přeplatku nebo nedoplatku se poplatník dozví z oddělitelné části složenky (alonže)," popisuje Petra Petlachová z Generálního finančního ředitelství (GFŘ). Nepřesáhne-li částka daně 5000 korun, je splatná celá do 31. května, je-li vyšší, můžete ji zaplatit ve dvou splátkách (do 31. května a do 30. listopadu) nebo klidně i celou naráz.

„Jestliže se s platbou opozdíte, je dobré vědět, že úrok z prodlení nabíhá počínaje pátým pracovním dnem zpoždění, což letos odpovídá 7. červnu. V případě, kdy úrok z prodlení nepřesáhne hodnotu dvou set korun, finanční úřad jej nepředepíše," vysvětluje Jana Melicharová, daňová poradkyně ze společnosti KODAP.

17 NEJDRAŽŠÍCH

Kolik letos zaplatíte, závisí 
i na rozhodnutí vaší radnice. Zjednodušeně řečeno: stát stanovuje jen základní sazbu pro daný typ stavby či pozemku (u obytného domu nejčastěji 2 Kč/m3), tato sazba se znásobí koeficientem podle velikosti města 
a radnice pak navíc mohou výslednou částku až pětinásobně zvýšit tzv. místním koeficientem. Tuto možnost letos podle informací Deníku využilo 573 z celkového počtu 6250 měst ČR. Je to o 40 obcí víc než loni. „Pro zajímavost – počet obcí, které si zvolily nejvyšší místní koeficient 5, se oproti loňsku nezměnil, je jich opět 17," vypočítává Petlachová.

Maximální možnou daň pro danou velikost obce budou letos platit například na severočeském Božím Daru, ve středočeských Černošicích, v jihočeském Temelíně, v Dukovanech na Vysočině nebo v severomoravské Čeladné. Vždy platí, že daň z nemovitých věcí je 100procentní příjem obce.

Jak zaplatit
- Na poště daňovou složenkou bez poštovného (platí jen pro fyzické osoby) nebo běžnou složenkou
- Prostřednictvím SIPO (platí pro poplatníky, kteří se k této službě přihlásili na finančním úřadě do 31. ledna 2016; tito poplatníci neobdrží obálku s daňovou složenkou. Pozor na dostatečnou výši inkasního limitu pro platbu SIPO!)
- Bezhotovostním převodem z účtu poplatníka na účet finančního úřadu
- Hotově v pokladně finančního úřadu