A povinnost podat přiznání padá nejenom na ty, kteří nějakou nemovitost loni nabyli. Hlásit změnu by finančnímu úřadu (tomu, v jehož katastru je daná nemovitost) měli i ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli. Pokud jim zbyla jen část nějaké nemovitosti, podají dílčí přiznání.

„Pokud by však poplatník pozbyl všechny nemovitosti v působnosti jednoho správce daně, je povinen podat správci daně pouze oznámení, a to také do lhůty pro podání přiznání, tedy do 31. ledna 2019,“ vysvětluje Jana Melicharová, daňová poradkyně Kodap.

Infografika

Zbystřit musejí i lidé, kteří loni prováděli nějakou zásadnější rekonstrukci či úpravu.

„Povinnost podat daňové přiznání mají také poplatníci, kteří na v minulosti přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Tatjana Richterová.

Pozor, hrozí pokuty

V případě, že majitel na podání přiznání zapomene, finanční úřad mu vyměří pokutu. Do pěti pracovních dnů se ještě sankci vyhne, ale již o den déle znamená pokutu ve výši 0,05 procenta ze stanovené daně za každý den, o který se přiznání opozdí. Minimální taxa je 500 korun, nejvyšší naopak 300 tisíc korun.

Kdo vlastní datovou schránku, musí daň povinně podat jejím prostřednictvím. Daň z nemovitostí se platí do konce května. Většina lidí dostane složenku.